"Jeg er dybt, dybt taknemmelig for, at vi hele vejen gennem denne kaotiske tid har haft en god og konstruktiv dialog med statsadministrationen, embedsmænd, regeringen og Folketingets øvrige partier, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Foto: Sif Meincke
18.05.20 DIB Leder

Forandringsparate Danmark kan sejre på coronaens slagmark

Verden har brug for globalt sammenhold og samarbejde. Men coronakrisen kan risikere at give os det stik modsatte, advarer DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen. Han opfordrer danske virksomheder til at gentænke hele deres forretning i lyset af et fundamentalt anderledes verdenssamfund.

”Nu gør vi det.”

Sådan sagde finansminister Nicolai Wammen (S) over en mobiltelefon til Dansk Industris (DI) adm. direktør Lars Sandahl Sørensen 11. marts 2020 om aftenen, mens DI-direktøren var i IKEA for at købe møbler til sine børn.

Det, Wammen mente, var det, som medier i ind- og udland senere på dagen rapportede med gule ”breaking news” bjælker med ordene ”Danmark lukker ned”.

Statsminister Mette Frederiksen tonede frem på danskernes tv-skærme og fortalte, at offentligt ansatte ville blive sendt hjem, skoler og daginstitutioner skulle holde lukket, og alle privatansatte, der på nogen måde kunne, skulle arbejde hjemmefra.

– Jeg er dybt, dybt taknemmelig for, at vi hele vejen gennem denne kaotiske tid har haft en god og konstruktiv dialog med statsadministrationen, embedsmænd, regeringen og Folketingets øvrige partier. Der har været en ånd af velvillig dialog og forståelse for nødvendigheden af sammen at finde veje gennem denne historiske krise, så vi efterlader Danmark med stærkest mulige forudsætninger for genåbning, genrejsning og genopfindelse, siger han.

Læs hele magasinet DI Business om coronakrisen

Lige meget hvad vi gør, så går det her ikke snart over. Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI

Ingen forudså det 

Han er lettere stakåndet. Coronakrisen er kommet midt i store projekter som DI’s planlagte sammenlægning med Dansk Byggeri, en omstrukturering af DI’s interne organisering og lanceringen af anbefalingerne fra regeringens 13 klimapartnerskaber.

– For bare tre måneder siden var der ingen, der havde forudset, hvor stor og omfattende coronakrisen ville blive. Vi er i Danmark nået dertil, at vi er gået fra en umiddelbar krisestyring til en erkendelse af, at lige meget hvad vi gør, så går det her ikke snart over. Det kommer ikke til at handle om at genoprette men om at genopfinde store dele af Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen.

Krisen har givet travlhed på andre måder. Aldrig før er der blevet afholdt så mange (virtuelle) møder i DI’s forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Aldrig før har der været så mange henvendelser fra virksomheder med spørgsmål om hjælpepakker, personalejura, eksport og meget andet. Aldrig har der været så mange webinarer med information, råd og vejledning til krisehåndtering. Aldrig før er der sendt så mange orienteringsmails ud fra DI’s adm. direktør til alle medlemsvirksomheder.

– I DI blev vi i første omgang opmærksomme på alvoren af coronakrisen gennem indberetninger fra vores kontor i Shanghai og fra virksomheder som LEGO, Grundfos, Danfoss, Vestas, Demant og andre, der oplevede udbruddet og konsekvenserne af det i Kina. Men der var ingen, der på det tidspunkt forudså, at Europa få måneder senere skulle stå som epidemiens epicenter. Og hvor store konsekvenser det ville have, siger direktøren.

Læs også: Ny analyse: Svære udsigter for hurtigt comeback for dansk eksport

Alt skal gentænkes

Alvoren var dog så indlysende, at DI, allerede før coronakrisen for alvor ramte Europa, havde oprettet en task force med deltagelse af en række virksomheder. De har bidraget med viden og erfaringer om foranstaltninger mod coronavirussets udbredelse. Og de mange problemstillinger de medfører.

– Jeg oplever et virkelig imponerende sammenhold i dansk erhvervsliv og en vilje til at udøve samfundssind, der blandt andet også blev omsat til handling, da Lægemiddelstyrelsen bad os koordinere en indsats til produktion af værnemidler i Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen.

Opfordringen førte til, at en række virksomheder lynhurtigt sadlede om og begyndte at producere forskellige typer værnemidler, som udlandet nu også er begyndt at efterspørge.

Den omstillingsparathed bliver ifølge direktøren afgørende i fremtiden. Han mener nemlig, at stort set alle virksomheder er tvunget til at gentænke hele eller dele af deres forretningsmodel i lyset af et forandret verdenssamfund.

– Nogle virksomheder står nærmest med et blankt stykke papir, hvor alt skal genskrives. Andre er mere heldigt stillet, men alle er nødt til at vurdere, hvordan krisen påvirker dem kommercielt, operationel og finansielt, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han mener, at det for nogle virksomheder vil være afgørende for overlevelse, mens det for andre kan give helt nye muligheder.

Læs også: Betydelig tilbagegang i økonomien – men vi har endnu det værste i vente

Det gælder også for DI

Også DI ser ind i en anden virkelighed. Eksempelvis er mange eksportrejser aflyst på ubestemt tid. Det politiske arbejde skal tænkes ind i væsentligt forandrede økonomiske betingelser.

– Det bliver nødvendigt at fokusere mere på forskning og innovation og en væsentlig opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere.

De fokusområder skal også bære Danmark og danske virksomheder sejrrigt gennem coronakrisens slagmark.

– Den grønne omstilling er stadig afgørende, og vores evne til at udvikle nye løsninger på det område vil og skal sammen med digitalisering fortsat være blandt Danmarks helt store styrker, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han henviser til, at klimakrisen, trods store økonomiske udfordringer, vil bringe massive investeringer med sig og give nyt liv til dansk eksport. Fordi det – ligesom coronakrisen – vil blive meget synligt, hvad konsekvenserne er af ikke at handle.

– Til gengæld tror jeg, FN’s Verdensmål går en sværere tid i møde. Lige nu er vi som verdenssamfund på savannen, hvor det mange steder handler om overlevelse. Det er det stik modsatte, verden har brug for, men vi bliver egocentriske, når vi står uden livsgrundlag. Det gælder også i Danmark, hvor vi ser ind i stor arbejdsløshed og et massivt fald i BNP. Det betyder på ingen måde, at verdensmålene er blevet irrelevante. På mange måder tværtimod. Men coronakrisen har – også her – ændret tingenes tilstand og fokus, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: DI bliver omorganiseret

Væksten tilbage om et år

Han forventer, at der kan komme væsentligt faldende opbakning til hjælpeforanstaltninger for at kompensere erhvervslivet og dansk økonomi, i takt med at samfundet genåbner, og Danmark på overfladen vil ligne det Danmark, vi kendte før coronakrisen.

– Lige nu er der en bred anerkendelse af erhvervslivet som den motor, der holder samfundet i gang. Der er også en forståelse for nødvendigheden af de hjælpeforanstaltninger, der lige nu holder hånden under virksomhederne. Men forståelsen for hjælpen er skrøbelig. De langvarige og hårde konsekvenser, Danmark som eksportland vil blive ramt af, kan aldrig blive så synlige, som den meget umiddelbare konsekvens vi ser nu, siger Lars Sandahl Sørensen.

Derfor pointerer han, at det er nødvendigt med en hurtig og kraftig indsats, der sender Danmark tilbage på vækstsporet.

– Ambitionen skal være, at vi allerede om et år er tilbage i en positiv økonomisk udvikling, siger direktøren.

Det, mener han, bliver hårdt. Men ikke umuligt.

– Jeg har meget stor tillid til, at danske virksomheder finder nicher og løsninger. Vores innovationskraft og nicheorienterede udviklingstilgang giver os de konkurrencedygtige løsninger, der kendetegner dansk erhvervsliv. Trods de mørke udsigter skal vi fortsat bevare optimismen og fokusere på samarbejde og tillid, som alt andet lige skaber bedre løsninger. Det er Danmarks styrke, og det er det, jeg og DI med bred opbakning i medlemskredsen vil fokusere på.

Læs også: Lars Sandahl: Åbn eller forklar-princip skal styre genåbning

DI's plan

danmark tilbage på vækstsporet

 

DI har udarbejdet en plan, der skaber arbejdspladser, bidrager til den grønne omstilling og sender Danmark tilbage på vækstsporet. Find den udfoldet på side 50 i DI Business Magasinet om coronakrisen

 

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Få hjælp

Få gratis rådgivning, hvis din virksomhed er udfordret af corona
Industriens Fond tilbyder gratis rådgivning til virksomheder med 10-500 ansatte der beskæftiger sig med produktion, fremstilling eller teknologi her i Danmark. Ring 33773417 nu og hør, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Læs mere på Genstartnu.dk

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold