19.12.17 DIB Nyheder

EU vil lette markedsadgang over EU-grænser

Det skal være slut med, at EU-lande bruger nationale særregler til at holde produkter fra andre EU-lande ude af markedet. Det mener EU-kommissionen, der i dag fremlægger udkast til lovpakke, der skal give lettere markedsadgang på tværs af grænser.

Det var ikke så ligetil, som det burde have været, da den norske fødevarekoncern Orkla i 2011 ville lancere et Nutrilett diætprodukt på det danske marked. Produktet er produceret i England og sælges i mange lande i EU. Fødevarestyrelsen afviste produktet med den begrundelse, at det skal tilsættes ekstra folinsyre af hensyn til gravide, selvom produktet er mærket med advarsel mod at dette anvendes under graviditet.

- Det var efter vores opfattelse i direkte strid med EU’s regler om gensidig anerkendelse, som betyder, at et produkt, der sælges lovligt i et EU-land, også må sælges i alle andre EU-lande, med mindre der er ganske særlige grunde til at afvise dette, siger juridisk rådgiver Anja Åkerlund, Orkla.

Derfor henvendte virksomheden sig til EU’s uformelle klagesystem SOLVIT, men klagen bliver ikke videresendt til Kommissionen af de danske myndigheder, så først da virksomheden retter direkte henvendelse til EU-kommissionen, får produktet adgang til det danske marked.

- Der gik kun en uge, fra Kommissionen henvendte sig til Fødevarestyrelsen, til vi havde godkendelsen, og det er mit indtryk, at Fødevarestyrelsen siden har fået bedre kendskab til reglerne om gensidig anerkendelse, siger Anja Åkerlund.

Læs også: Brexit-aftale er både en god og en dårlig nyhed

Lovlydige virksomheder får konkurrencemæssig fordel af deres store arbejde med at efterleve den omfattende produktlovgivning. Anders Ladefoged, Underdirektør

Håb om bedring


Sagen fra ORKLA står ikke alene. En analyse foretaget af Kommissionen viser, at SOLVIT kun i meget begrænset omfang har været i stand til at løse denne type sager. Af de 97 sager, der kom til SOLVIT netværkets kendskab i 2015 var det kun 13 der blev løst. Det svarer til en løsningsprocent på 13 pct.

- Danske myndigheder har fået bedre fat i reglerne, men der er stadig problemer i mange andre EU-lande, hvor hverken virksomhederne eller de myndigheder, der administrerer reglerne, har særlig godt kendskab til princippet om gensidig anerkendelse. Derfor bliver mange virksomheder tvunget til at tilpasse deres produkter til f.eks. nationale regler eller at teste dem op mod nationale standarder eller certificeringsordninger, selvom det i princippet ikke burde være nødvendigt, og det er både dyrt og besværligt, fortæller underdirektør Anders Ladefoged, DI.

Men nu er der håb om forbedringer. EU-kommissionen har fremlagt en pakke, der skal udbrede kendskabet til og styrke forståelsen af princippet om gensidig anerkendelse hos myndigheder og virksomheder. Desuden gør pakken det lettere for virksomhederne at få afgjort en klage over nægtet markedsadgang.

- Produktpakken giver mulighed for, at en beslutning truffet af SOLVIT kan appelleres til Kommissionen, som så får beføjelser til at håndhæve princippet om gensidig anerkendelse overfor medlemsstaten. Det understreger Kommissionens stærke ønske om at give virksomhederne en hurtig og effektiv klageadgang, siger Anders Ladefoged.

Læs også: Kortsvindel sker mest på nettet

Brodne kar får sværere kår


Pakken indeholder også et forslag, der gør det muligt for virksomhederne frivilligt at udarbejde en deklaration, der viser, at deres produkt allerede er lovligt markedsført i et andet land, og derfor bør omfattes af princippet om gensidig anerkendelse. Samtidig styrker den samarbejdet mellem medlemsstaterne om kontrollen med produkter på det indre marked.

- Det giver brodne kar sværere kår, mens lovlydige virksomheder får konkurrencemæssig fordel af deres store arbejde med at efterleve den omfattende produktlovgivning. Når man styrker kontrollen med produkterne ved EU’s ydre grænser og samarbejder på tværs får man også mere kontrol for pengene. Det er alt sammen positivt for alle parter, siger Anders Ladefoged.

Læs også: DI jubler: Nu får patentrådgivere vidnebeskyttelse

ORKLA glæder sig til pakken bliver virkelighed


Anja Åkerlund i Orkla oplever, at de danske myndigheder har fået bedre styr på reglerne om gensidig anerkendelse.

- Til gengæld er jeg ikke sikker på, det er top of mind i administrationen, at det må være en logisk konsekvens af det indre marked, at myndighederne også sikrer, at det fungerer. Vi bestrider ikke, at danske myndigheder f.eks. kan afvise berigede produkter med henvisning til konkret risikovurdering. Men de skal forholde til principperne om gensidig anerkendelse og følge de angivne procedurer i forbindelse med afslag, siger Anja Åkerlund.

Læs også: Rekordaftale: EU stiller 1,6 mia. kr. garanti på lån til danske SMV’er

Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk

Relateret indhold