Jesper Kristiansen er en af de ca. 6-8 it-lærlinge, som LEGO Koncernen normalt har ansat. Der bliver altid et hul, når en færdiguddannet it-elev forlader os, siger Lasse Stephansen, som er IT Support Consultant i LEGO Koncernen.

Foto: LEGO
08.01.18 DIB Nyheder

Mange flere virksomheder burde se lyset i it-lærlinge

Mange virksomheder sukker efter it-medarbejdere. Alligevel må langt de fleste it-lærlinge klare sig med skolepraktik. LEGO Koncernen og NetIP er to af de virksomheder, som har gode erfaringer med it-lærlinge. Dansk Industri håber, at flere virksomheder vil følge trop.

- Jeg forstår faktisk ikke, at der ikke er flere virksomheder, som ser lyset i at ansætte it-lærlinge. Nogle virksomheder har en opfattelse af, at elever mest er til besvær. Men jeg oplever, at vores elever bidrager positivt på hver deres måde lige fra første dag, og i den sidste ende får vi nogle knalddygtige medarbejdere ud af det, som vi selv har været med til at forme, siger Martin Rotbøll, som er leder i virksomheden NetIP og for tiden har 17 it-lærlinge under sine vinger.

NetIP har uddannet it-lærlinge i ti år og i dag er de alle på nær et par stykker fastansat i virksomheden.

- Vores virksomhed har afdelinger i Thisted, Skive, Herning, Holstebro og senest i Aalborg og Aarhus, så udfordringen med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er ikke ukendt for os. Ved at arbejde målrettet med at skabe et godt praktiksted har vi fået et rigtigt godt ry, som gør, at vi ikke har problemer med at tiltrække dygtige elever. Lige nu er der en håndfuld af vores elever, der kommer fra Thy, mens resten kommer fra bl.a. København og Aalborg for at blive uddannet her hos os, fortæller Martin Rotbøll.

Læs også: Brug praktikpladsen.dk til at finde elever og dokumentere søgning

Lærlingene giver et friskt pust

I LEGO Koncernen gør man også en dyd ud af at medvirke til at uddanne fremtidens medarbejdere. Virksomheden har mange lærlinge fra flere forskellige uddannelsesretninger – men normalt også omkring 6-8 it-lærlinge.

- Efterhånden som vi lærer eleverne lidt bedre at kende, finder vi ud af, om de fungerer bedst i rollen som it-supporter, eller om de har lysten og potentialet til at videreuddanne sig til datatekniker. Hvis de har det, tager vi en samtale med dem omkring forløbet. Vi holder løbende 1:1 samtaler med en fast agenda, hvor vi snakker udviklingsinteresser, og derfra vurderer vi, om der er muligheder for at læse videre på LEGO Koncernen, fortæller Lasse Stephansen, som er IT Support Consultant i LEGO Koncernen.

Han ser det som en naturlig del af LEGOs Koncernen sociale ansvar at have lærlinge, og lærlingene giver meget tilbage til virksomheden.

- Vi får et friskt pust ind med de unge mennesker, som kommer med deres generations blik på tingene. Faktisk lægger vi nok lige så meget vægt på personligheden og indstillingen, som på det faglige, når vi ansætter dem. Det faglige skal selvfølgelig være i orden, men da de kommer for at lære skal de ikke nødvendigvis vide alt, og de vokser som regel hurtigt med opgaven og tager det ansvar, vi giver dem. Vi kan altid mærke, at der bliver et hul, når en færdiguddannet elev forlader os, indtil de nye elever er kommet godt i gang, siger Lasse Stephansen.

Læs også: Mange forældre har et billede af insutrien som et sted med røg, mød og ondt i ryggen

Mange lærlinge i skolepraktik

It-lærlingene hos LEGO Koncernen og NetIP kommer fra Data- og kommunikationsuddannelsen, som er den faglærte vej til at blive it-medarbejder i Danmark. I 2015 blev optaget til uddannelsen øget, fordi virksomhederne i stadig højere grad efterspørger medarbejdere med it-kompetencer. Men antallet af praktikpladser er ikke fulgt med, fortæller Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri (DI).

- Den positive historie er, at der er en kæmpe interesse for uddannelsen blandt de unge, og en stor efterspørgsel efter færdiguddannede datateknikere. Desværre kommer fire ud af ti elever i praktik på erhvervsskolernes praktikcentre frem for at komme ud i en virksomhed. Det er trist, fordi erhvervsuddannelsernes styrke netop er, at teorien straks kan blive omsat til praksis i samspil mellem skole og erhvervsliv, siger Lone Folmer Berthelsen.

Data- og kommunikationsuddannelsen er opbygget i to specialer, hvor eleverne kan specialisere sig i enten infrastruktur eller programmering. Uddannelsen kan tage fra tre til seks år. I oktober 2017 var der i alt 1475 elever i virksomhedspraktik, mens 1091 elever i stedet var i praktikcentre på landets erhvervsskoler. Og det er alt for mange, slår Lone Folmer Berthelsen fast.

- En forklaring kan være, at mange virksomheder med it-jobs automatisk har fokus på de videregående it-uddannelser og ikke har samme erfaring med at tage elever, som man har i f.eks. fremstillingsindustrien og byggeriet. Men hvis vi på sigt skal have mest muligt ud af de it-interesserede unge, som foretrækker en erhvervsuddannelse, så er det nødvendigt at bryde med vanerne ude i virksomhederne, siger Lone Folmer Berthelsen.

Læs også: Morgenfrisk lærling glæder sig til at se solen stå op

En praktisk og opdateret uddannelse

Simon Korsgaard Heuer er 18 år og har i de sidste seks måneder været it-lærling hos NetIP i Thisted. Han er glad for, at han her kan forfølge sine fremtidsdrømme gennem en erhvervsuddannelse.

- Jeg har interesseret mig for computere i flere år og har brugt en masse tid på at sidde og skille dem ad og samle dem igen. Det, som jeg godt kan lide, ved at tage en erhvervsuddannelse, er, at jeg hele tiden har mulighed for at bruge det, som jeg lærer i praksis. For tiden sidder jeg i NetIPs servicedesk, hvor jeg både lytter med og lærer nye ting og selv tager opkald fra kunder. Jeg tog mit første opkald efter mindre end en uge – og allerede nu er jeg med til at lære de nyeste lærlinge de ting, som jeg selv har lært, fortæller Simon Korsgaard Heuer, som håber at blive fastansat som it-konsulent hos NetIP, når han om tre år er færdiguddannet datatekniker.

Martin RotBøll fra NetIP mener, at flere virksomheder ville ansætte it-lærlinge som Simon, hvis de kendte mere til uddannelsen og dens fordele.

- En af de ting, som vi hos os værdsætter meget ved uddannelsen, er, at indholdet i den løbende bliver justeret på baggrund af tilbagemeldinger fra praktikstederne. Forældede dele bliver taget ud og erstattet med nye, relevante ting, og det er altså værdifuldt i en branche som vores, hvor udviklingen går meget hurtigt, siger han.

Læs også: DI samler op: Det kan digitalisering gøre for din virksomhed 

Lone Folmer Berthelsen

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret indhold