02.01.18 DIB Nyheder

Tusindvis af medarbejdere står uden ordentlig kollektiv trafik

Mere end hver 10. medarbejder i de private byerhverv har langt fra jobbet til den nærmeste bus, tog eller metro. Det viser en ny analyse foretaget af COWI for Dansk Industri. Selvom de fleste tager bilen på arbejde, kan manglen på kollektiv transport ramme mulighederne for at finde og holde på kvalificeret arbejdskraft. Virksomheder tvinges til at tage sagen i egen hånd.

Hvor nogle arbejdssteder har adskillige bus- og togforbindelser i nærheden, må andre finde sig i, at de er så dårligt serviceret af den kollektive trafik, at en bil eller hård trampen i pedalerne i praksis er den eneste måde at komme til og fra arbejde.

Det viser en undersøgelse foretaget for DI Transport af COWI, hvor der er fokuseret ned på områder af 1 × 1 kilometerceller for at fange præcis de områder, hvor arbejdspladserne er. I datamaterialet indgår cirka 30.000 forskellige stoppesteder og stationer.

I opgørelsen er der blandt andet set på store erhvervsområder med over 500 medarbejdere. Alene i Middelfart, Ringkøbing, Skagen, Padborg, Give og Assens er der erhvervsområder, hvor mere end 4.600 ansatte mangler gode muligheder for kollektiv transport i tidsrummet fra kl. 6 – 9 om morgenen.

Adgangen til kollektiv trafik er også begrænset i erhvervsområdet Lillerød i Allerød Kommune. Her er mere end 2.000 arbejdspladser inden for én kvadratkilometer. Alligevel er der kun halvtimesdrift til og fra området i morgenmyldretiden.

12 procent har langt til bussen

De nævnte erhvervsområder er blot nogle af de steder i landet, hvor virksomhederne og deres medarbejdere er relativt dårlig betjent af den kollektive trafik.

Analysen fra COWI viser, at der kun findes stoppesteder eller togstationer i halvdelen af de områder, hvor der er private virksomheder. Det er ikke i sig selv overraskende. De små virksomheder er placeret over hele landet – og derfor kan der naturligt ikke være et stoppested i nærheden af alle virksomhederne.  Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at 12 procent af de beskæftigede i de private byerhverv – svarende til 122.645 personer – arbejder i disse områder og derfor har forholdsvis langt til et busstoppested eller en station.

Analysen viser også, at der er store regionale forskelle. I Hovedstaden er det kun 5 procent, som skal gå langt for at finde et busstoppested eller en togstation, mens det er 19 – 23 procent i de øvrige regioner. Men som nævnt, er der også sorte huller i Hovedstadsområdet, hvor medarbejderne har langt til en enkelt busforbindelse, som kun går hver halve time.

Et stoppested eller en togstation i nærheden af arbejdspladsen er en nødvendighed, hvis den kollektive trafik skal være en mulighed. Det er dog ikke det samme som, at bussen eller toget er et attraktiv transportmiddel i hverdagen. Her spiller det ind om bussen kører den rette vej, om der er mange skift eller ufleksible og lange rejsetider.

Bortset fra omkring de store byer, er det sjældent, at der er flere busforbindelser at vælge imellem. Ca. 15  procent af de medarbejdere, som pendler til en arbejdsplads, hvor der er et busstoppested i nærheden oplever, at bussen kun stopper en til tre gange på en hverdagsmorgen mellem kl. 6 – 9. Med så få afgange i myldretiden, vil mange pendlere nok finde andre transportformer eller andet job.  

4 ud af 10 familier har ikke bil

Manglen på gode forbindelser med bus og tog behøver ikke være noget problem i sig selv, da mange virksomheder har ansatte, der tager bilen eller cyklen til og fra arbejde. Men for de medarbejdere, som ikke har en bil eller har mulighed for at cykle, kan manglen på kollektiv trafik være et problem.

Dertil kommer, at desto flere, der tager deres egen bil på arbejde, desto mere trængsel bliver der på vejene. Det kan både øge medarbejdernes transporttid og gøre det sværere for virksomhederne at transportere deres varer.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik har 40 procent af familierne i Danmark ikke rådighed over en bil.

Hvis man kun ser på de familier, som består af et ”par” (og altså ikke er ”enlige”), så har 13  procent ingen bil, og mere end halvdelen skal deles om en bil. Det betyder i praksis, at hvis begge har et job, skal den ene arbejde inden for cykelafstand eller et sted, hvortil der er gode tog- eller busforbindelser. I Hovedstadsområdet, hvor den kollektive trafik i mange områder er veludbygget, er andelen af familier med to biler nede på ni procent. I resten af landet ligger andelen på 16 – 17 procent.

Hver 10. medarbejder pendler i dag med kollektiv trafik, og typisk rejser de over længere afstande end bilpendlerne. Der er dog store regionale forskelle. Mens næsten hver femte medarbejder kommer på arbejde med bus eller tog i Hovedstadsområdet, så er det 1 ud af 50  medarbejdere i Region Syddanmark.

Virksomheder søger løsninger

Gode råd kan være dyre. Hvad gør man, hvis konen skal bruge bilen og det tager en time med kollektiv trafik at komme på arbejde?

Skal man tage et lån og købe endnu en bil? Skal man lægge stilen om, satse på at komme i form med en el-cykel, og vente med at tage skjorten på til man er på arbejde? Man kan også begynde at lede efter ligesindede som pendler på samme strækning, med det håb at finde en, som mod betaling, vil give et lift frem og tilbage. Det er godt nok ret ufleksibelt, men det kan måske være hyggeligt. Og så er der jo også løsningen med at konvertere den gamle herrecykel til en slags ”stationscykel”, så man kun skal med bus eller tog en del af vejen? 

I takt med at virksomhederne oplever stigende vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft, og samtidig gerne vil tage medansvar for, at medarbejdernes hverdag hænger sammen, forsøger de med forskellige transportrelaterede tiltag.

Rådgivervirksomheden Valcon i Nordsjælland har taget det mest dramatiske skridt. På baggrund af dialog med både nuværende og potentielle medarbejdere har virksomhedsledelsen konkluderet, at transporttiden med den kollektiv trafik er så stort et problem, at den eneste løsning er at flytte hele virksomheden til København. Derved forventer virksomheden, at det bliver lettere at rekruttere nye medarbejdere. Tiltaget har allerede høstet stor ros hos medarbejderne.

En anden mulighed er at tage højde for den kollektive trafiks mangler – når man ansætter nye medarbejdere og i planlægning af det daglige arbejde. Det gør de hos Kelsen Group i Nørre Snede i Midtjylland. På grund af manglen på gode kollektive transportmuligheder har virksomheden planlagt deres treholdsskift sådan, at de ansatte fra familier med én bil kan nå hjem og aflevere bilen til deres mand eller kone. Desuden fortæller virksomheden potentielle medarbejdere om de kollektive transportmuligheder. Tilbage står imidlertid, at det potentielle ansøgerfelt bliver mindre, og derved forringes virksomhedens muligheder for at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer.

Dialog kan være vejen til bedre transport

Der er selvfølgelig også en mulighed for at gå i dialog med de lokale politikere om busdriften. Det er kommunen, der afgiver bestilling til trafikselskaberne om behovet for busdrift i kommunen, derfor kan de også være med til at sikre, at den er tilpasset virksomhedernes behov.

DI har været i kontakt med en større dansk virksomhed, der har gjort kommunen opmærksom på deres problemer med at rekruttere arbejdskraft som følge af dårlige forbindelser med den kollektive trafik. Det har ført til at kommune, trafikselskab og virksomhed nu er ved at undersøge mulighederne for at få tilpasset de lokale busruter, så det bliver lettere for medarbejderne at komme til og fra arbejde.

Her spiller det selvfølgelig også ind, hvor mange arbejdspladser, der er på den pågældende virksomhed. Det kan være dyrt at indsætte en ekstra bus, omlægge en busrute eller øge frekvensen af en bus. Derfor er det selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, hvis antallet af passagerer er meget lavt.  

I DI’s seneste Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse, som 7.600 virksomheder på tværs af landet i foråret og sommeren 2017 deltog i, står både lokale bus- og togforbindelser og bedre kollektiv transport højt på ønskelisten hos mange virksomheder. Virksomhederne oplever, at uden et sammenhængende og attraktivt kollektivt trafiksystem kan deres medarbejdere ikke komme på arbejde, og rekrutteringen af nye medarbejdere begrænses. I en tid, hvor mange virksomheder mangler medarbejdere, er det ikke, hvad der skal til.

Ifølge samme undersøgelse har 37,3 procent af de virksomheder, der har søgt medarbejdere det seneste år, søgt forgæves. Det er en stigning i forhold til de foregående år, hvor andelen af forgæves rekrutteringer i 2016 var på 36 procent og 30 procent i 2015. •

Om undersøgelsen:

DI Transport har bedt COWI om at undersøge den kollektive trafikbetjening af erhvervsområderne i Danmark. Analysen er finansieret af HTS Fonden og gennemført i 2017.

Formålet med analysen er at få kortlagt, hvordan erhvervslivet er betjent af kollektiv trafik. Data fra Rejseplanen er sammenholdt med registerdata fra Danmarks Statistik. Der har været fokus på de private byerhverv, dvs. virksomheder indenfor handel, industri, byggeri, service og transport.  Datamaterialet omfatter cirka 30.000 forskellige busstoppesteder og stationer.

Brug DI

Hvilken betydning har den kollektive trafik for samfundet? Og hvilke forhold påvirker de virksomheder, som hjælper danskerne til og fra arbejde med bus, tog og metro? Få svar og blive klogere på den kollektive trafik ved at kontakte sekretariatschefen i Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik, Lise Bjørg Pedersen, på libp@di.dk

 

Relateret indhold