40 procent af bestyrelsesformændene mener, at der i meget høj grad eller i høj grad er større udfordringer med at rekruttere en kvinde end en mand til bestyrelsesposter., viser ny analyse.

Illustration: Belle Djerberg
10.10.18 DIB Nyheder

Bestyrelsesformænd: Kvalificerede bestyrelseskvinder er svære at finde

Det er sværere at rekruttere kvinder end mænd til bestyrelsesarbejde, vurderer bestyrelsesformænd i store danske virksomheder. Professor i Nationaløkonomi Nina Smith mener, at skæve velfærdsordninger trækker i den forkerte retning.

”Inden for de sidste fem år er det i den grad gået op for bestyrelserne i de større danske selskaber, hvor vigtigt det er at have en bestyrelse med en bred sammensætning af kompetencer.”

Sådan siger Peter Kürstein, der er tidligere adm. direktør i Radiometer og nuværende bestyrelsesformand i samme selskab samt Ferrosan Medical Devices A/S.

Han er blandt de bestyrelsesformænd for 500 virksomheder i DI, der i 2017 var omfattet af lov om kønssammensætning i ledelse og bestyrelser, som har svaret på en række spørgsmål om mulighederne for at rekruttere kvinder til bestyrelserne.

Læs analysen: Bestyrelsesformænd: Vi skal have flere kvindelige topledere

Desværre ser vi også, at flere kvinder end mænd takker nej til bestyrelsesposter. Ikke mindst fordi der er så meget rift om dem, at de har svært ved at finde tiden til det Peter Kürstein, bestyrelsesformand i Radiometer

Få kvinder med topleder-erfaring

Svarene viser blandt andet, at knap 40 procent af bestyrelsesformændene mener, at der i meget høj grad eller i høj grad er større udfordringer med at rekruttere en kvinde end en mand til bestyrelsesposter. Dertil kommer 40 procent, som ”i nogen grad” mener, det er sværere at rekruttere en kvinde end en mand til bestyrelsen.

- Mens jeg var direktør i Radiometer, havde jeg held med at have 50 procent kvinder i den øverste ledelse. Det skyldtes, at jeg så, at der var en overset pulje af højt kvalificerede kvinder, så det var ikke det store problem. Men siden er konkurrencen om de dygtige kvindelige ledere skærpet, og da der stadig er færre kvinder end mænd med toplederkvalifikationer, gør det det også sværere at rekruttere kvinder til bestyrelser og topledelse, siger Peter Kürstein.

Han påpeger, at den kvalifikation, alle medlemmer af virksomhedsbestyrelser skal have, er forståelse for strategi og forretning. Her er han på linje med 93 procent af de øvrige bestyrelsesformænd, der er blevet spurgt, hvilke kompetencer de efterspørger.

- Det er en grundpræmis, at den forståelse er der. Derefter forsøger man at sammensætte bestyrelsen, så man fx får medlemmer med indsigt i digitalisering, specifikt markedskendskab, international erfaring, eller noget helt fjerde, som virksomheden kan have gavn af, forklarer Peter Kürstein.

Han mener, at en af de væsentlige veje til flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer i den skærpede konkurrence om de kvalificerede kvinder, er et ufravigeligt krav til searchfirmaer om, at de præsenterer mindst 2 kvalificerede kvindelige kandidater.

- Desværre ser vi også, at flere kvinder end mænd takker nej til bestyrelsesposter. Ikke mindst fordi der er så meget rift om dem, at de har svært ved at finde tiden til det, siger Peter Kürstein.

Læs også: Microsoft-CEO: Målet er 50 pct. kvinder i alle ledelseslag

Barselsorlov kan spænde ben

Det gør det ekstra vigtigt, at der kommer flere kvinder ind i ledelse og – især – topledelse. Men her påpeger professor i Nationaløkonomi Nina Smith, at skæve velfærdsordninger, som starter med barselsorloven, trækker i den modsatte retning.

- Det skal man se på fra politisk hold, for problemerne opstår, når der kommer børn i familierne. Kvinderne skal være klar til at tage debatten på hjemmefronten, så de ikke står alene med husarbejdet. Det er jo ikke noget, som virksomhederne kan gøre for dem, siger Nina Smith.

Hun mener, at kvindekvoter er en form for symbolpolitik, der ikke reelt ændrer på den grundlæggende problemstilling, at der ikke er ret mange kvinder at tage af på direktionsgangene.

- Det er jo typisk derfra, man rekrutterer til de højeste ledelsesniveauer i virksomhederne. Og hvis du som kvinde først når op på et vist niveau, får du masser af tilbud. Det er ikke i toppen, forhindringerne er, siger professoren og fortsætter:

-   Vi har arbejdet få at flytte på det her i årtier – og det er bare rigtig svært. Selvfølgelig er der meget, virksomhederne kan gøre for at være opmærksomme på kvinderne og de kompetencer, som de har. Men kvinderne skal jo også være klar og have lysten. Derfor skal der sættes ind langt tidligere i fødekæden, så flere kvinder tidligt bliver interesseret i at gøre karriere, siger Nina Smith.

Læs også: Når piger får vinger, vil verden flyve

DI: Vi går glip af talent

I Dansk Industri (DI) påpeger Mette Fjord Sørensen, chef for mangfoldighed, at det er væsentligt at få trukket flere kvinder over til det private erhvervsliv.

- I dag er der kun en tredjedel af de fuldtidsbeskæftigede i det private erhvervsliv, der er kvinder. Vi går med andre ord glip af en stor talentmasse, og derfor er det væsentligt, at vi får skruet på de håndtag, der kan få flere kvinder ind i det private, siger mangfoldighedschefen.

Hun mener ikke, der findes et quick fix til at løse udfordringen.  

- Men et skridt på vejen er, at tydeliggøre de karrieremuligheder, der er i den private sektor, og at kvinder er meget ønsket her. Der er ingen tvivl om, at kvinder kan få meget interessante karrierer i det private erhvervsliv, siger Mette Fjord Sørensen.

Læs også: Video: Techgiganter byder piger op til dans Øksnehallen

Fakta

Om kvinder i ledelse

Der er fortsat en overvægt af mænd end kvinder i virksomheders ledelser og bestyrelser, men der sker fremskridt.

- Andelen af kvinder blandt 1. linje-ledere er steget fra ca. 25 pct. til ca. 30 pct. siden 2003

- Andelen af kvindelige direktører er steget fra ca. 13 pct. til ca. 20 pct. siden 2003

- Andelen af kvinder blandt adm. direktører er steget fra ca. 7 pct. til ca. 13 pct. siden 2003

En rundspørge blandt 500 bestyrelsesformænd i DI’s medlemsvirksomheder viser, at 40 pct. mener, at der i meget høj grad eller i høj grad er større udfordringer med at rekruttere en kvinde end en mand til bestyrelsesposter.

58 pct. mener, at der i meget høj grad eller i høj grad er større udfordringer ift. at rekruttere en kvinde end en mand til posten som CEO/adm. direktør/koncernchef.

Tallene skal ses i forhold, at kun en tredjedel af alle heltidsbeskæftigede i en private sektor er kvinder.

Kilde: DI-analysen Bestyrelsesformænd: Vi skal have flere kvindelige topledere.

DI’s anbefalinger til, hvordan virksomheder kan arbejde med at få flere kvinder til at forfølge en lederkarriere:

Gør kønsfordeling til en del af ledelsesstrategien

Fastsæt klare målsætninger

Udarbejd en politik på området

En shortlist over kandidater bør indeholde kvinder

Motivér ledelsestalenterne og ”skub dem frem”

Brug mentorprogrammer og netværk

Styrk kvindelige medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen i forbindelse med barsel

Se karriereveje ud fra et livsfaseperspektiv

Se uddybning af anbefalingerne i pjecen ”DIversity at Work: Flere kvinder i ledelse — anbefalinger og best practice” 

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold