Ny vejpakke, som er stemt gennem af Ministerrådet i EU, vil blandt andet medføre forbud mod overnatning i førerhuset, når det gælder det regulære ugentlige hvil.

Foto:  Colorbox
04.12.18 DIB Nyheder

DI: Vigtigt med ens regler for lastbiltransport i EU

Nye EU-regler for vejtransport i Europa skaber mere ensartede regler for transportbranchen. Reglerne er nemmere at håndhæve og lettere for virksomhederne at efterleve, siger branchedirektør i DI Transport.

Ministerrådet i EU nåede i nat til enighed om en ny vejpakke, der regulerer vejtransport inden for Europa. Rådet er blevet enige om at bibeholde de nuværende cabotageregler med en grænse på 7 dage og 3 kørsler. Derefter kan cabotage i det samme land først igen ske efter en karensperiode på 5 dage. 

Den nye aftale betyder, at udstationeringsreglerne gælder al transport bortset – bortset fra transitkørsel, som går igennem et land uden stop, og bilateral kørsel. Ved bilateral kørsel forstås en transport udført mellem to medlemslande som eksempelvis Danmark og Sverige eller Danmark og Tyskland.

DI havde gerne set, at international kørsel blev undtaget fra udstationeringsreglerne, men det har der ikke været opbakning til.

- I en situation hvor medlemslandene har været stærkt splittede, og hvor forhandlingerne har stået på i mere end halvandet år, er vi tilfredse med, at der nu i Rådet er skabt enighed om vejpakken. Vi kan ikke leve med uvished i længere tid. Så det var sidste udkald, som vi ser det, siger branchedirektør Michael Svane, DI Transport.

Læs også: Vroom: Flere unge vil køre lastbil

Det er lykkedes med ensartede regler

- Der er stadigvæk en risiko for, at Europa-Parlamentet stemmer vejpakken ned, men vi skal kraftigt opfordre til, at Parlamentet støtter kompromiset i de videre forhandlinger, siger Michael Svane.

- Det er afgørende for transportbranchen, at vi undgår nationale særregler, og at der kommer ensartede regler i hele EU, samt at reglerne er nemmere at håndhæve og lettere for virksomhederne at efterleve. Det er i det store hele lykkedes. Derfor er vi glade for det kompromis, der blev nået i går.  Aftalen afspejler, at der skulle skabes enighed på trods af meget modsatrettede holdninger.

Reglerne ventes sat i kraft 30. juli 2020, og de vil også medføre forbud mod overnatning i førerhuset, når det gælder det regulære ugentlige hvil.

Chaufføren skal retur til sit hjemland/ansættelsesland hver 4. uge og ellers hver 3. uge, hvis chaufføren i perioden har afholdt to forkortede ugentlige hvil. Til gengæld er landene blevet enige om, at køretøjet ikke skal sendes retur.

- Kravet om, at køretøjet også skulle retur, blev opgivet under forhandlingerne, hvilket vi er tilfredse med, siger Michael Svane.

Nu skal Parlamentet komme med deres holdning og herefter skal sagen tilbage til vedtagelse i Rådet. Afhænger dog af om Parlamentet vil være positiv eller negativ.

Læs også: DI: Trængsel kan bremse vækst

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold