Forbrugerne må forberede sig på, at det fremover er slut med, at virksomhederne tager brugte internetvarer retur.

19.04.18 DIB Nyheder

EU-Kommissionen: Slut med at fortryde brugte internetkøb

Forbrugerne skal ikke længere kunne fortryde et køb på nettet, hvis varen er i brug. Og det er godt nyt for danske virksomheder, mener branchedirektør Annette Falberg fra DI Handel. Hun ærgrer sig dog over, at EU-Kommissionens nye forbrugerpakke også lægger op til store bøder.

Europa-Kommissionen præsenterede i sidste uge sit udspil til nye forbrugerbeskyttelsesregler i EU. Og her er både gode og dårlige nyheder for virksomheder.

På positivsiden lægger forbrugerpakken op til at fjerne en meget udskældt regel om, at forbrugerne har fortrydelsesret på varer, de allerede har taget i brug - hvis de er købt på nettet.

- Der er godt nyt for danske virksomheder, der sælger på nettet, for det har været vanskeligt for virksomheder at håndtere i praksis, siger branchedirektør Annette Falberg fra DI Handel.

Derudover skal virksomheder, i situationer hvor forbrugere bruger fortrydelsesret, fremover først betale købesummen tilbage, når virksomheden har modtaget varen retur.

- Vi er meget glade for, at Kommissionen har lyttet til kritikken fra blandt andre Dansk Industri. Både fortrydelsesretten efter ibrugtagning og tilbagebetaling af købssum, inden varen er kommet retur er regler, som har stillet e-handelsvirksomhederne i en urimelig og dyr situation, siger Annette Falberg.

Læs også: Snart bliver det lettere at handle med Japan og Singapore

Højere bøder hindrer ikke brodne kar

På negativsiden er der i EU-Kommissionens forbrugerpakke lagt op til store bøder for at overtræde forbrugerbeskyttelsesreglerne. 

Begrundelsen er, at der er for store forskelle i bødeniveauerne på tværs af medlemsstaterne. 

Højere bøder løser ikke det problem, at man i nogle medlemsstater ikke har tilstrækkelig effektiv håndhævelse. Annette Falberg, Branchedirektør

Dansk Industri (DI) havde hellere set, at EU ville fokusere på at styrke håndhævelsen af reglerne, så alle virksomheder i EU reelt risikerer at blive sanktioneret, hvis de bryder dem.

- Højere bøder løser ikke det problem, at man i nogle medlemsstater ikke har tilstrækkelig effektiv håndhævelse. Derfor er det et forkerte redskab at bruge her. Hvis forbrugerbeskyttelsen skal op, og vi vil ramme de brodne kar, er der brug for ensartet håndhævelse, siger branchedirektøren fra DI Handel.

EU-Kommissionens forbrugerpakke skal nu forhandles med Rådet og Parlamentet.

DI fortsætter dialogen med både danske og europæiske beslutningstagere og arbejder for, at det endelig kompromis tager højde for virksomhedernes udfordringer og bekymringer. 

Fakta

EU-Kommissionens udspil til øget forbruger-beskyttelse indeholder blandt andet:

 

  • Fjerne forbrugernes ret til at fortryde et køb på nettet, hvis varen er taget i brug
  • I tilfælde hvor forbrugeren bruger sin fortrydelsesret ved køb på nettet: Fjerne erhvervsdrivendes pligt til at tilbagebetale købesummen, inden den erhvervsdrivende har modtaget varen retur
  • Når forbrugere handler på online markedspladser: Sikre transparens så forbrugere ved, om de handler med en erhvervsdrivende eller en anden privatperson samt skabe gennemsigtighed om betalte søgeresultater
  • Ved overtrædelse af regler om markedsføring, der påvirker forbrugere i flere medlemsstater: Medlemsstaterne skal indføre et minimumniveau for den maksimale bødestørrelse på 4 pct. af virksomhedens årlige omsætning i de berørte lande. Medlemsstaterne kan imidlertid fastsætte højere maksimale bødestraffe.
  • Forbrugere skal have ret til ”individual remedies”, f.eks. økonomisk kompensation, hvis de er blevet udsat for en urimelig handelspraksis
  • Lettere adgang til gruppesøgsmål, hvor en gruppe af forbrugere kan gå sammen om at lade sig repræsentere af en non-profit organisation, f.eks. en forbrugerorganisation. 
Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen

Annette Falberg

Annette Falberg

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4851
  • Mobil +45 2240 8803
  • E-mail anwf@di.dk

Relateret indhold