Den danske regering vil fremsætte et lovforslag, der sikrer en midlertidig overgangsordning for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

Illustration: Belle Djerberg
05.03.19 DIB Nyheder

Det betyder et hårdt Brexit for medarbejdere

Hvordan skal virksomheder forholde sig til medarbejdere, der arbejder over grænsen mellem Danmark og Storbritannien? Få svar fra Dansk Industris personalejuridiske afdeling.

Forlader Storbritannien EU uden en aftale, ændrer det reglerne for opholds- og arbejdstilladelse, og det kan påvirke virksomhedernes adgang til arbejdskraft. Et hårdt Brexit betyder, at Storbritannien betragtes som et tredjeland, hvor betingelserne er grundlæggende anderledes end for EU og EØS-lande, fordi arbejdskraftens frie bevægelighed sættes ude af kraft.

Premierminister Theresa May har dog udtalt, at rettighederne for de EU-borgere, der allerede opholder sig i Storbritannien, vil blive opretholdt, selv uden en udtrædelsesaftale. Hvad det nærmere indebærer, er der dog endnu ingen officielle udtalelser om.

Desuden har Kommissionen opfordret alle EU-lande til at lade britiske statsborgere og deres medfølgende familier opretholde deres nuværende rettigheder som EU-borgere, herunder deres ret til fortsat ophold og mulighed for at arbejde i EU-landene efter 29. marts 2019, hvor briterne efter planen forlader EU.

Midlertidig overgangsordning


Den danske regering ønsker at afbøde de værste konsekvenser for de britiske statsborgere, der er kommet til Danmark som unionsborgere før 29. marts i år, hvis Storbritannien udtræder uden en aftale med EU. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der sikrer en midlertidig overgangsordning for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

Overgangsordningen er midlertidig. Den indeholder de gældende regler på opholdsområdet og vil gælde for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der opholder sig lovligt, efter reglerne om fri bevægelighed 29. marts 2019. Briter, der rejser ind i Danmark efter den dato, skal have arbejds- og opholdstilladelse efter udlændingeloven.

Læs også: Storbritanniens fire veje ud af EU

Kvalifikationer anerkendes ikke


Virksomheder skal også være opmærksom på, at fra 30. marts 2019 er britiske og danske myndigheder ikke længere forpligtede til gensidigt at anerkende erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i det andet land. Virksomheder skal derfor sikre sig, at de har de rette autorisationer på plads.

EU og Storbritannien har indtil 29. marts til at finde løsninger på disse og en lang række andre udfordringer.

Orientér dig her

Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om konsekvenserne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Du kan også orientere dig på
virk.dk, Startvækst og DI’s Brexit-­tjekliste under ”Medarbejdere”. 
 

DANSKERE MED JOB I STORBRITANNIEN

Det er endnu uklart, hvilke krav briterne vil stille til visum og arbejdstilladelse efter udmeldelsen. Virksomheder bør derfor forberede sig på, at de skal ansøge om arbejds- og opholdstilladelse, før deres medarbejdere kan arbejde lovligt i Storbritannien.

Hvis Storbritannien og Danmark inden 29. marts i år ikke får en særaftale om social sikring til medarbejdere, der arbejder over grænser, er der som udgangspunkt ikke længere regler, der koordinerer medarbejdernes ret til social sikring og virksomhedernes betaling af sociale bidrag.

Den sociale sikring omfatter eksempelvis ydelser som sygesikring, familieydelse, barselsdagpenge, sygedagpenge, pension, arbejdsløshedsdagpenge, ATP og arbejdsskadesikring. Virksomheder kan derfor blive opkrævet betaling af sociale sikringsbidrag i Storbritannien for medarbejdere i landet. Dette vil som udgangspunkt gælde alle medarbejdere. Også dem som udstationeres og beholder deres sociale sikring i Danmark.

BRITER MED JOB I DANMARK


Hvis Folketinget vedtager en midlertidig overgangsordning, bliver stort set alle de rettigheder, som herboende britiske statsborgere har i dag, videreført. Det gælder dog ikke de lempeligere regler for familiesammenføring og reglerne for udvisning.

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der rejser til Danmark efter 29. marts 2019, vil ikke blive omfattet af den midlertidige overgangsordning. De skal derfor for eksempelvis at arbejde eller studere, søge om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler på samme måde som alle andre tredjelandsstatsborgere.

Hvis den danske regerings forslag til en overgangsordning ikke bliver vedtaget, skal alle britiske statsborgere i Danmark betragtes som tredjelandsborgere. Det stiller krav om en arbejds- og opholdstilladelse i Danmark for at kunne arbejde lovligt.

På nuværende tidspunkt opfordrer de danske myndigheder britiske statsborgere til at ansøge om registreringsbevis eller opholdskort som bevis for deres lovlige ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Som herboende britisk statsborger kan du orientere dig hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Relateret indhold