Målervirksomheden Kamstrups vandmålere  kan hjælpe med at  finde lækager på vandrør og nedbringe vandspild.

25.03.19 DIB Nyheder

Kamstrup: Nyt Europa-Parlament skal være voldsomt ambitiøse på energi og klima

Den danske målervirksomhed Kamstrup opfordrer det nye Europa-Parlament til arbejde for fælles regler i EU, der kan begrænse vandspildet.

Når danskerne søndag den 26. maj skal bestemme, hvem de 14 danskere i Europa-Parlamentet skal være, bør de have et særligt blik for kandidaternes energi- og klimapolitik.

Det mener målevirksomheden Kamstrup, der gerne ser, at fremtidens Europa-Parlamentet er voldsomt ambitiøse på energi og klimadagsordenen.

- EU skal fokusere på at undgå spild af energi og ressourcer. Og fra Kamstrups side vil vi gerne opfordre til, at EU fokuserer på fjernvarme som en vigtig del af rejsen frem mod mere vedvarende energi, siger senior vice president Jesper Daugaard fra Kamstrup, der har hovedsæde i Stilling og med knap 1.500 medarbejdere er blandt verdens førende leverandører af løsninger til måling og styring af energi- og vandforbrug.

Ifølge Jesper Daugaard vil det være til stor fordel for klimaet, hvis der i EU satses mere på fjernvarme og andre energieffektive løsninger, som vi i Danmark har gode erfaringer med. Han påpeger, at det også vil kunne mindske EU’s import af gas og olie fra Rusland, der i øjeblikket beløber sig til cirka 1 milliard euro dagligt.

- Da Danmark er fjernvarmeland nr. 1 vil det også skabe gode eksportmuligheder for danske virksomheder, siger han.

Læs også: Byggeriet går fra femte til fjerde gear

I sidste end er spørgsmålet om vi vil tage flere kolde og korte bade eller om vi ved hjælp af smart teknologi vil spare både ressourcer og penge i EU. Jesper Daugaard, senior vice president, Kamstrup A/S

Vælgerne: Politikerne skal fokusere på klimaet

En meningsmåling foretaget af Wilke for netmediet Policywatch viser også, at klima står højt på vælgernes dagsorden. 50 procent af de adspurgte danskere i målingen svarer således, at klima er det emne, der bør figurere højest på Europaparlamentarikernes dagsorden. Ingen andre emner har lige så stor popularitet.

Hos Kamstrup håber man på, at parlamentarikerne vil være med til at arbejde for fælles miljøregler i EU, der sættes grænser for vandspildet.

- Vandforsyning koster meget energi. Hvis der er for stort vandspild på vej ud til forbrugeren, har man ikke kun spildt en dyrebar ressource, man har også spildt energi. Danske virksomheder – og deriblandt Kamstrup – har de produkter, der kan bidrage til at nedbringe vandspildet, siger Jesper Daugaard, senior vice president i Kamstrup og tilføjer:

- I sidste ende er spørgsmålet, om vi vil tage flere kolde og korte bade, eller om vi ved hjælp af smart teknologi vil spare både ressourcer og penge i EU.

Læs også: Valgkamp: DI sætter spot på Europa-Parlamentsvalget

Fakta

9 ANBEFALINGER TIL EU

Et nærmarked med endnu større muligheder for danske virksomheder

Flere aftaler om reguleret frihandel

En ambitiøs klima- og energipolitik

Et renere miljø og bæredygtig brug af ressourcer

Digitalisering til gavn for borgere og virksomheder

Fri bevægelighed for medarbejdere i EU

Et tryggere Europa for borgere og virksomheder

Stærke ydre grænser og åbne indre grænser

Bedre fælles skattekontrol og opgør med ulovlig statsstøtte

Læs mere på EU-valget 2019

Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk

Relateret indhold