Uddannelsesansvarlige i HR, Cathrin Juul Jensen og Tine Skafsgaard fra HOFOR får overrakt DI Hovedstadens PraktikPladsPris 2019 af formand for DI Hovedstaden, Poul Skadhede.

03.04.19 DIB Nyheder

Ny praktikpladspris går til HOFOR

HOFOR gør, hvad de kan, for at deres lærlinge skal trives i virksomheden. For eksempel begynder alle lærlinge på samme dag, så de oplever et fællesskab fra start. Og virksomheden har i år fordoblet deres antal af elever og lærlinge – de sigter efter at tage mere end 25 lærlinge under vingerne i 2020. Derfor modtager HOFOR DI Hovedstadens Praktikpladspris 2019.

På DI Hovedstaden erhvervstræf d. 3. april blev en ny pris, Praktikpladsprisen, for første gang uddelt. Og første vinder er HOFOR A/S.

- HOFOR tager ekstra god hånd om sine elever og lærlinge ved at fokusere på de sociale rammer for at sikre trivsel på arbejdspladsen. Virksomhedens elever og lærlinge arbejder inden for mange forskellige fagområder, der tæller alt lige fra økonomi, administration og it-supporter til elektriker og smed. Med så stor varians kan det være svært at stable et elev-fællesskab på benene. men det er HOFOR gode til. Derfor er de fortjente vindere af DI Hovedstadens første Praktikpladspris, siger Poul Skadhede, CEO i Valcon A/S og formand for DI Hovedstaden.

Fx  sørger HOFOR for, at alle lærlingene begynder samme dag, så de har mulighed for ikke kun at møde deres ledere og deres oplæringsansvarlige, men også hinanden. HOFOR prioriterer også at arrangere fælles ture for deres elever og lærlinge, som ud over et spil paint ball også får venner og sparringspartnere på tværs af virksomhedens mange afdelinger.

Sidst men ikke mindst, så har virksomheden i år fordoblet deres antal af elever og lærlinge fra 10 til 19. Og de sigter efter at tage mere end 25 lærlinge under vingerne i 2020.

Læs også: DI: Glædeligt at trepartsmål om praktikpladser for 2018 er nået

Stor mangel på faglærte

DI uddeler i både 2019 og 2020 en Praktikpladspris til 25 medlemsvirksomheder fra hele landet. Virksomheder, der gør en særlig indsats for at uddanne fremtidens faglærte.

Knap hver femte virksomhed i de brancher DI repræsenterer, har forgæves forsøgt at rekruttere nye faglærte medarbejdere. Udfordringen vil ikke blive mindre, efterhånden som flere ældre årgange går på pension. Fremtidens faglærte skal uddannes i dag.

Det er derfor afgørende, at virksomheder opretter flere praktikpladser til lærlinge og elever, så vi kan få flere dygtige faglærte. Mange virksomheder gør det allerede godt, og nogle af dem ønsker DI at hædre og fremhæve som gode eksempler for andre virksomheder i hele landet.

- Vi er meget stolte af den anerkendelse af vores arbejde, som den flotte pris er udtryk for. Det er vigtigt for os at tage del i at sikre uddannelsen af fremtidens arbejdskraft. Og vi lægger stor vægt på, at de unge finder motivation og glæde ved at uddanne sig – god trivsel er som bekendt en forudsætning for læring. Derfor gør vi, hvad vi kan for at de føler sig godt tilpas hos os. Forhåbentlig så meget, at nogle af dem vælger at gøre karriere i virksomheden eller andre steder i forsyningsbranchen, hvor der bliver brug for dygtige medarbejdere i fremtiden, siger HR-chef Michael Fagernæs Knudtzen, HOFOR.

Fakta

Fakta om HOFOR

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Her skaber 1.200  medarbejdere en årlig omsætning på omkring 5,5 mia. kr. HOFOR sørger for rent drikkevand til cirka 1 million danskere, og virksomheden forsyner byer med klimavenlig fjernvarme, bygas og fjernkøling, ligesom den afleder spildevand og opfører vindmøller.

HOFOR ejer også Amagerværket, hvor der produceres fjernvarme og el. HOFORs mål er at levere forsyningsløsninger, der er grønne, sikre og billige – på en måde, som beskytter grundvandet, koordinerer klimatilpasning og skybrudssikring, og leverer en CO2-neutral energiforsyning.

Disse mål og ambitioner samler HOFOR under overskriften "Bæredygtige byer".

Anne Ginderskov Hansen

Anne Ginderskov Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4841
  • Mobil +45 4079 5870
  • E-mail angh@di.dk

Relateret indhold