Adm. direktør Mette Broksø Thygesen, Tycho Brahe Planetarium, er drevet af at udvikle og skabe et nyt og bedre ståsted for de kulturinstitutioner, hun arbejder for.

16.04.19 DIB Nyheder

Profil: Mette Broksø Thygesen

Mette Broksø Thygesen er adm. direktør for Tycho Brahe Planetarium, og siden 5. februar medlem af Det Nationale Turismeforum

Hvorfor har du sagt ja til at være med i regeringens turismeforum?

– Jeg opnår større indsigt og dermed mulighed for indflydelse på en branche, jeg altid har været en del af. Det bliver spændende at præge den retning, vi skal udvikle branchen i.

Hvilke mærkesager vil du kæmpe for?

– Vi skal blive bedre til at se og måle turismens afledte effekter og betydning. Traditionelt måler man på arbejdspladser, hotelovernatninger, gæstetal og omsætning. Men værdien af et rigt natur- og kulturliv er langt bredere. Det hænger proportionalt sammen med landets attraktionsværdi – både når turisterne skal vælge destination, når vi skal tiltrække udenlandsk arbejdskraft og internationale virksomheders investeringer i Danmark.

Hvilke erfaringer fra Planetarium bringer du ind i dette arbejde?

– Min knowhow har jeg fra kultur­institutioner, blandt andet Zoologisk Have, DR, Den Blå Planet og nu Planetarium. Alle steder har jeg bidraget til en turnaround. Den forståelse af at der skal tænkes i nye baner, vil jeg også kunne bruge i turismeforum.

Hvad er den vigtigste faktor for at styrke turismen i Danmark?

– Det helt afgørende er investeringer – både offentlige og private. Ingen kulturinstitution kan løfte større investerings- og udviklingsopgaver over driften. Institutionerne arbejder typisk ud fra et højere formål med fokus på for eksempel formidling, bevaring, forskning. Og de tilbyder skoler og uddannelsesinstitutioner enten gratis eller reduceret entré. Jeg er derfor også taknemmelig for den danske fondsstruktur. Uden fondenes investeringer i dansk natur- og kulturliv ville branchen se markant anderledes ud.

Hvad driver dig som erhvervsleder?

– Jeg er drevet af at udvikle og skabe et nyt og bedre ståsted for de kulturinstitutioner, jeg har arbejdet for – og det lader sig kun gøre i tæt samarbejde med medarbejderne. Det er menneskerne i organisationerne, der gør hele forskellen. Planetarium arbejder holistisk med de helt store spørgsmål i livet som, hvor kommer vi fra? Er der liv andre steder? Hvordan ender det hele? Og netop den eksistentielle tilgang til fagområdet elsker jeg.

KORT OM METTE BROKSØ THYGESEN: 49 år. Siden september 2017 adm. direktør Tycho Brahe Planetarium. Forinden direktør i Experimentarium, Den Blå Planet, Zoologisk Have og DR Koncerthuset.

Fakta

Det Nationale Turismeforum

Udvalget er nedsat af erhvervs­minister Rasmus Jarlov.

Udvalget koordinerer den offentlige indsats for at fremme turismen i Danmark.

Medlemmerne er fra turistbranchen, kommuner, forskere, organisationer og Erhvervs­ministeriet

Sune K. Jensen

Sune K. Jensen

Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

  • Direkte +45 3377 3923
  • Mobil +45 2949 4624
  • E-mail skj@di.dk

Relateret indhold