Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi og Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi (tv) skriver om EU som motor for danske klimamål på vegne af Erhvervslivets Klimaalliance.

Collage: Cecilie Melsted
09.12.20 DIB Nyheder

Grønt EU gør dansk klimamål billigere

Danmarks vej mod 70 procent CO2-reduktion i 2030 bliver billigere og bedre, når EU arbejder med os, og vi arbejder med EU. Det er budskabet i en ny pjece fra Erhvervslivets Klimaalliance, som kommer med anbefalinger til regeringen, skriver Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi og Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

EU kan accelerere de danske klimaambitioner. Den 10.-11. december mødes medlemslandenes stats- og regeringschefer til EU-topmøde, hvor de skal forsøge at blive enige om et nyt mål for CO2-reduktion i 2030. Det nuværende mål er 40 procent, men EU-Kommissionen lægger op til at øge målet til 55 procent.

Erhvervslivets Klimaalliance, som DI og Danske Energi står bag, lancerer 10 indsatsområder, som den danske regering bør fokusere på i EU-samarbejdet om energi og klima.

Når EU for eksempel sikrer, at dansk produktion af vedvarende energi kan sælges og bruges i hele Europa, bliver det billigere for Danmark at investere i vindmøller og solceller. Og elbiler og varmepumper falder i pris, når EU vedtager love, der fremmer brugen af el i transport, industri og opvarmning. Samtidig bliver markedet for danske produkter større, når EU hjælper med til, at bygninger og industri bliver endnu mere energieffektive og klimavenlige.

Læs pjecen: EU som grøn motor for Danmarks klimamål

EU bør hæve sine klimaambitioner

Det kan ikke siges tydeligt nok. Klimaudfordringen løses bedst og stærkest i fællesskab. Derfor er det altafgørende, at den danske regering – sammen med ligesindede – arbejder for, at det kommende EU-topmøde ender med et håndslag om et nyt og ambitiøst klimamål for 2030. Opgaven er ikke nem - men nødvendig. Fordi det haster med at komme videre med de konkrete redskaber, der skal få os derhen.

Helt overordnet bør EU ifølge Erhvervslivets Klimaalliance hæve sine klimaambitioner, og samtidig peger alliancen blandt andet på energieffektivitet, elektrificering, sektorintegration, vedvarende energi og kvotehandelssystem, som EU-indsatsområder for den danske regering.

Det handler for eksempel om, at EU fortsætter udviklingen af et mere energieffektivt og integreret EU. Samtidig skal EU stille krav til medlemslandene om at afsætte tilstrækkelige arealer til havvind og investere i den elinfrastruktur, der skal fragte den grønne strøm fra vindmøllerne på havet ind til forbrugernes elbiler og varmepumper. Derudover bør Danmark presse på for, at EU’s strategi for renovering fjerner barrierer og forenkler regler, så Europas bygninger bliver så energieffektive som mulige. Samtidig skal der være en politisk retning for elektrificering i sektorer, hvor potentialet er størst, og konkrete tiltag, der understøtter elektrificering og udfasning af fossile brændsler.      

Der er brug for, at EU hæver klimaambitionerne og skaber et mere grønt og energieffektivt energisystem i EU. Vi har en vigtig opgave foran os med at omstille industri og bygninger. Det er vigtigt, at den grønne omstilling sker i partnerskab med det europæiske erhvervsliv, og at vi udnytter den grønne omstilling bedst muligt som grøn vækstmotor uden at skade konkurrenceevnen.

Læs også: 24 virksomheder vil strømline energiforsyningen

Fakta

10 EU-indsatsområder for Danmarks klima- og energipolitik

Hæv klimaambitioner

Øg elektrificering og sektorintegration

Øg energieffektivisering

Investér i elinfrastruktur

Udbyg vedvarende energi

Styrk kvotehandelssystem

Sats på Power-to-X og brint

Sats på CO2-fangst

Gør transport grøn

Styrk grøn forskning

Kilde: EU som grøn motor for danske klimamål

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret