I en sag om kopiering af vaser fra Anne Black ApS har Østre Landsret 11. juni sænket den erstatningssum - som Sø- og Handelsretten fastsatte til 1,5 millioner kroner ved en dom i 2019 - til 300.000 kr.

Foto: Anne Black
11.06.20 DIB Nyheder

Dyre retssager om designrettigheder kalder på bedre løsning, mener DI

To dyrt opnåede kendelser i retssager om kopiering af design sender blandede signaler til innovative virksomheder og kreative erhverv, mener Dansk Industri. Løsningen er et dansk designnævn, der kan afgøre sager hurtigere og billigere.

Både Højesteret og Østre Landsret har i denne uge afsagt kendelser i principielle sager om kopiering af design.

Den ene handler om kopiering af vaser fra designvirksomheden Anne Black ApS. Her har Østre Landsret sænket den erstatningssum - som Sø- og Handelsretten fastsatte til 1,5 millioner kroner ved en dom i 2019 - til 300.000 kr.

I den anden sag afgjorde Højesteret, at støvler fra designvirksomheden Ilse Jacobsen Hornbæk ikke var blevet kopieret.

- Dommene sender blandede signaler til innovative virksomheder og kreative erhverv. Med den usikkerhed kan innovative virksomheder og kreative erhverv med rette stille spørgsmål ved, om det kan svare sig at håndhæve sine rettigheder. Det er ikke en situation, der er fremmende for små iværksættere med ambitioner om at skabe virksomhed i Danmark, siger Lars Holm Nielsen, chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik i Dansk Industri (DI).

Læs også: Pas godt på de innovative og de kreative

Dyre retssager tager lang tid

For alle involverede parter i sagerne har processen været både langtrukket og dyr. Sagen om støvlerne fra Ilse Jacobsen startede i 2015, mens sagen om Anne Black har stået på i et par år.

- Begge sager er principielle, men det er ikke svært at forstå, at virksomheder kan have betænkeligheder ved at gå ind i sådanne sager. Det kræver både tid og penge. For ikke at tale om det psykiske pres, det også vil medføre, siger Lars Holm Nielsen.

Han mener, det er essentielt for kreative designere og innovative virksomheder, at de kan beskytte deres værker og deres nye produkter mod efterligninger.

- Det er dybt problematisk, at det er så besværligt at få afgjort sådanne sager.  Derfor foreslår vi, at der etableres et dansk designnævn, der hurtigere og billigere kan afgøre sager om kreative og innovative erhvervs design- og ophavsrettigheder, siger Lars Holm Nielsen. 

Læs også: Prisvinder vil bruge pris som løftestang til eksport

Sagkyndige skal rådgive

Idéen med nævnet er er at skabe en instans bestående af sagkyndige, hvis afgørelse kan fungere som rådgivende i forhold til det formelle retssystem.

- Nævnets afgørelser skal så kunne hjælpe parterne med at afgøre tvisten - herunder eventuelle spørgsmål om erstatning - uden om domstolene. Eller nævnets afgørelse kan indgå i domstoles afgørelsesgrundlag, siger Lars Holm Nielsen.

Designnævnet vil ifølge Lars Holm Nielsen kunne aflaste retssystemet, fordi en række sager vil kunne afgøres uden en lang retssag.

- Det vil være gavnligt, hvis designvirksomheder kan bruge deres ressourcer på den kreative indsats, jobskabelse og vækst frem for langtrukne juridiske slagsmål, siger Lars Holm Nielsen.

Læs også: Godt design kan inspirere – ikke mindst i en krisetid

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lars Holm Nielsen

Lars Holm Nielsen

Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

  • Direkte +45 3377 3562
  • Mobil +45 2013 7756
  • E-mail lhni@di.dk

Relateret indhold