De nye hybride betonbiler estimeres til at have et reduceret CO2-aftryk på 93 pct. i gennemsnit sammenlignet med almindelige betonbiler, oplyser Unicon.

Foto: Unicon
14.08.20 DIB Nyheder

Nye hybridbetonbiler gør den tunge trafik mere klimavenlig

Betonleverandøren Unicon A/S har vovet springet og indkøbt to hybridbetonbiler, selv om de er markant dyrere for virksomheden. Det regnestykke skal der helst laves om på, mener DI.

Mindre larm og forurening og lavere co2-udledning er på vej til de danske byggepladser. Det skyldes en helt ny hybrid betonbil, hvor tromlen kører på el, og dieselen er erstattet med biobrændsel.

Virksomheden Unicon A/S, som producerer og leverer færdigblandet beton, har indtil videre indkøbt to af de grønne betonbiler. De fragter for tiden beton til den byggeplads i København, hvor Danske Banks nye hovedsæde er under opførelse. Men de to biler skulle gerne blive til mange flere hen ad vejen.

- De to nye hybridbiler er kun starten på omstillingen af vores samlede flåde, og vi er også i gang med at se på andre dele af vores maskinel, som kan videreudvikles til gavn for både miljøet og vores samarbejdspartnere på byggepladserne, siger Christian Elleby, som er logistikdirektør hos Unicon.

Bilernes eldrevne tromle gør det muligt at aflæsse betonen både co2-frit og støjsvagt, mens motoren er slukket. Under kørslen betyder brugen af biobrændslet HVO desuden, at bilen kun udleder ti procent af den co2, som en tilsvarende lastbil med dieselmotor udleder. Det giver en samlet besparelse i co2-udledningen på hele 93 procent.

- Det er et vigtigt skridt i vores bæredygtighedsstrategi om at nedbringe udledningen især i bykernerne, hvor byggeaktiviteten er størst, fortæller Christian Elleby.

Han glæder sig over, at bilerne samtidig vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø på byggepladserne – og i øvrigt er forsynet med de nyeste sikkerhedssystemer, så også trafiksikkerheden er i top.

Vi håber, vi kan få opbakning til vores fortsatte investeringer i miljøvenlige leverancer f.eks. i form af tilladelse til at køre med en højere totalvægt, som vi kender det fra andre lande i Europa. Logistikdirektør Christian Elleby, Unicon

Et vigtigt, men dyrt skridt på vejen

De nye klima- og miljøvenlige betonbiler er til gengæld ikke billige. De koster omtrent 50 procent mere end en dieselbil, og biobrændslet er også markant dyrere end diesel. Derfor er det afgørende for den fortsatte omstilling af bilparken hos Unicon, at der er opbakning udefra – bl.a. i form af krav fra bygherrerne og en højere betalingsvillighed hos kunderne.

Det er også et stort ønske hos betonvirksomheden, at myndighederne bakker op om indsatsen ved at tillade kørsel med de grønne betonbiler i miljøzoner, og at der lempes på grænserne for, hvor mange tons bilerne må transportere, mener Christian Elleby.

- Vi håber, at vi kan få opbakning til vores fortsatte investeringer i miljøvenlige leveranser f.eks. i form af tilladelse til at køre med en højere totalvægt, som vi kender det fra andre lande i Europa. Det vil selvsagt føre til færre transporter, som også vil komme miljøet til gavn, siger han.

Færdselsstyrelsen har ifølge ham allerede vist sig lydhøre i forhold til dette forslag – og det kan fremover betyde, at Unicons fireakslede, hybride betonbiler vil kunne køre med 36 tons frem for de 32 tons, som er grænsen i dag.

Læs også: Hvad er fremtidens brændstof?

Behov for mere opbakning til grøn transport

Dansk Industri (DI) følger nøje den grønne udvikling på transportområdet, som indtil videre går langsomt – ikke mindst, når det gælder den tunge transport.

- På det område ser vi endnu kun få eksempler på virksomheder, der investerer i køretøjer, som kører på el og/eller biobrændsel, og det skyldes først og fremmest, at omkostningerne er for store. Derfor er der brug for større opbakning fra myndighedernes side, hvis vi skal have den grønne udvikling op i tempo, siger Michael Svane, der er branchedirektør i DI Transport.

Derfor har DI – senest i samarbejde med Klimapartnerskabet for Landtransport – udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan myndighederne kan understøtte den grønne udvikling på transportområdet.

- Når det gælder den tunge transport, har vi i Danmark gode erfaringer med at tillade højere totalvægt på lastbilerne, men vi kan gøre mere. I Tyskland har man haft fokus på at etablere støtteordninger, som retter sig mod køb af lastbiler med grønne drivmidler – og tilsammen mener vi, at tiltag som disse kan sparke gang i virksomhedernes grønne investeringer. For viljen er der, understreger Michael Svane.

I december får Unicon leveret yderligere to af de nye, grønne betonbiler, men målet er at få udskiftet alle virksomhedens betonbiler frem mod år 2030.

Læs også: Vognmand: Ellastbiler bliver ikke en godsløsning de næste årtier

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Rune Noack

Rune Noack

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4834
  • Mobil +45 4117 0083
  • E-mail run@di.dk

Relateret