Vi skal gøre det så nemt som muligt for de mange, der svarer enhver sit. Derfor foreslår regeringen, at kravene til transfer pricing-dokumentation i rent danske forhold lempes og målrettes, så det bliver mere enkelt for virksomhederne i den her type sager,” siger skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

23.06.21 DIB Nyheder

DI jubler: Meningsløs og dyr skattedokumentation afskaffes

Nyt lovforslag fra skatteminister Morten Bødskov lægger op til, at danske koncerner slipper for at bruge omkring 300 millioner kroner årligt på at dokumentere priser på handler mellem egne danske selskaber. Det vækker begejstring i DI.

I 2020 blev det besluttet at stramme de danske regler om indsendelse af dokumentation for handel mellem danske selskaber i samme koncern. Det betyder, at virksomheder fra 1. januar 2021 har pligt til hvert år at indsende dokumentation for priser på handler mellem egne danske selskaber.

Et nyt lovforslag fra regeringen og skatteminister Morten Bødskov gør dog op med hele dokumentationskravet til danske virksomheder, der oprindeligt blev indført i 2005.

En pressemeddelelse fra Skatteministeriet oplyser, at virksomheders papirarbejde skal ”Lempes for transaktioner mellem danske selskaber i samme koncern, så dokumentationspligten kun finder anvendelse i de situationer, hvor der er en risiko for, at der kan ske skatteundgåelse og skattespekulation. Den særlige dokumentationen skal ikke udarbejdes ved transaktioner mellem to selskaber, som begge er undergivet almindelig selskabsbeskatning.”

Den melding bliver modtaget med stor tilfredshed i Dansk Industri (DI).

- Det betyder, at virksomheder slipper for at udarbejde dokumentation, der efter Skatteministeriets egne beregninger koster cirka 300 millioner kroner årligt for de 2.500 koncerner, kravet gælder for. DI har igennem længere tid påpeget, at oplysningerne er fuldstændig ubrugelige for de danske skattemyndigheder, eftersom de danske koncerners selskaber beskattes ens. Derfor er det meget positivt, at skatteministeren nu lægger op til at fremsætte et lovforslag om at afskaffe dokumentationskravet mellem danske selskaber underlagt den almindelige selskabsbeskatning, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri (DI).

De fleste danske selskaber beskattes ens, og derfor er det er det med nogle ganske få undtagelser meningsløst at bruge ressourcer på at dokumentere handel mellem danske selskaber i samme koncern Emil Fannikke Kiær, Politisk direktør

Internationale regler giver mening

De fleste lande i verden har regler om, at virksomheder skal dokumentere, at handel med udenlandske selskaber i samme koncern foregår på såkaldte arms længde-vilkår.

- Det giver mening, fordi dokumentationen kan være nødvendig for en effektiv skattekontrol af, at overskud ikke via priserne flyttes til selskaber i andre lande. Men de fleste danske selskaber beskattes ens, og derfor er det med nogle ganske få undtagelser meningsløst at bruge ressourcer på at dokumentere handel mellem danske selskaber i samme koncern, siger Emil Fannikke Kiær.

Ifølge udkast til lovforslag skal de nye regler træde i kraft fra 1. januar 2022 med virkning for den dokumentation, der skulle have været indsendt i sommeren 2022 for indkomstår, der begynder 1. januar 2021 eller senere.

- Der skal naturligvis gælde robuste regler mod skatteundgåelse, men det er meget glædeligt, at vi i en fælles indsats fjerner meningsløse administrative byrder for danske virksomheder, siger Emil Fannikke Kiær.

Der vil stadig skulle udarbejdes dokumentation for transaktioner mellem danske selskaber, hvor mindst det ene selskab beskattes efter de særlige regler i tonnageskatteloven, kulbrinteskatteloven eller efter de særlige regler for andelsforeninger mv.

Læs også: Danmark vinder bronze i konkurrenceevne

Fakta

Fakta om regler for dokumentation af Transfer Pricing


I 2005 indførte Danmark regler om, at dokumentationskravene også skal gælde handel mellem danske selskaber i samme koncern, selv om det normalt ikke har skattemæssig betydning.

Denne udvidelse af dokumentationskravene skete alene fordi man mente, at de danske regler ellers kunne være i strid med EU-krav om ikke at diskriminere vedrørende aktivitet i andre lande.

Det har imidlertid vist sig, at EU-reglerne ikke stiller krav om sådan dokumentation, og DI har derfor længe haft et forenklingsforslag om at afskaffe udvidelsen af de danske regler.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sune Hein Bertelsen

Sune Hein Bertelsen

Fagleder, Skattejura & international skat

  • Direkte +45 3377 3792
  • Mobil +45 2246 7888
  • E-mail suhb@di.dk

Relateret