Søren Højgaard Jensen har som forsker, ph.d. og nu iværksætter arbejdet med elektrolyse i omkring 20 år. Fysikingeniør Anne Lyck Smitshuysen er blevet en del af teamet og har bl.a. opfundet større brændselsceller.

Foto: Ulrik Jantzen, Bürojantzen
11.04.22 DIB Nyheder

Iværksættere tænder op under brinteventyr

Anne Lyck Smitshuysen og Søren Højgaard Jensen fra iværksættervirksomheden DynElectro er ved at få fast grund under forretningen. Et gennembrud inden for Power-to-X skaber ambitioner om eksportsucces.

Det kræver et halvt øje på GPS’en det meste af vejen, når man sætter kurs mod iværksættervirksomheden DynElectro en tåget tirsdag formiddag. Og alligevel risikerer man at køre forbi. Ad snoede småveje når man frem til Syvvejen 10 mellem landsbyerne Gadstrup og Viby Sjælland, hvor iværksætteren Søren Højgaard Jensen siden 2018 har stået i spidsen for et udviklingsarbejde, der nu tager de næste skridt mod ambitionen om at blive et regulært erhvervseventyr.

Et eventyr der, om alt går vel, samtidig kan få en rolle i at fremstille klimavenligt brændstof markant billigere end i dag – og dermed også bidrage til at indfri Danmarks overordnede klimamål på længere sigt. Og et eventyr der kan underbygge Danmarks rolle som frontløber inden for Power-to-X
– og samtidig skabe endnu en grøn vækstvirksomhed med danske rødder.

Det er i hvert fald den bane, som stifteren og holdet bag kridter op ved besøget.

Adressen Syvvejen 10 dækker over en tidligere landbrugsejendom, der før havde plads til et større antal svin i staldene. Nu er dyrene væk og erstattet af tre mindre virksomheder, hvor et beskedent skilt på en af dørene markerer, at DynElectro er en af dem.

– Det var faktisk min kone, der fandt lokalerne. Vi bor i Gadstrup, og via en lokal Facebookgruppe fik hun kontakt til landmanden, der lejede den tidligere stald ud. Vi malede og spartlede, og så kom vi i gang, fortæller Søren Højgaard Jensen om opstarten og tilføjer:

– Vi får lige straks lidt mere plads her – men der går næppe så længe, før svinestalden ikke er nok.

Fra forsker til forretningsmand

I omkring 20 år har Søren Højgaard Jensen arbejdet med elektrolyse, hovedparten af tiden som forsker og ph.d. knyttet til DTU i Risø ved Roskilde Fjord. I 2018 ville han prøve noget andet og tog først familien med til USA til en forskerstilling. Men coronakrisen fik dem hjem før tid. Derfra gik det stærkt med etableringen af DynElectro på Syvvejen sammen med Morten Westbjerg, der i dag er COO i virksomheden.

Stifterens optimisme bygger på et par konkrete milepæle. I den tidligere svinestald arbejder i dag fem ingeniører og én adm. direktør med den såkaldte Power-to-X-teknologi, hvor kernen er den kemiske proces, elektrolyse, der omdanner strøm fra vind og sol til grøn brint. Elektrolysen foretages i en såkaldt ”stak”. DynElectro har været i stand til at forbedre stakkens ydeevne, i en grad der vækker opmærksomhed kloden rundt.

Normalt anvendes jævnstrøm til elektrolyse, men alene ved at blande jævnstrøm med en smule vekselstrøm kan DynElectro forlænge levetiden og forbedre temperaturstyringen i stakkene, så de bedre kan holde til at strømmen fra sol og vind tilføres, populært sagt ”som vinden blæser”.

Teknologisk månelanding

Den anden milepæl blev globalt kendt i december, da det var lykkedes for fysikingeniør Anne Lyck Smitshuysen at eftervise en fabrikationsproces, som kan gøre elektrolyse- og brændselsceller ni gange større end normalt. Den opfindelse alene spås til at kunne halvere prisen på den såkaldte stak og skærer de samlede omkostninger ned ved produktion af grøn brint med 15 procent. Dette gennembrud udløste en bevilling fra Rambøll Fonden, der omtalte det som en ”teknologisk månelanding”, der har potentiale til at fremskynde overgangen til grøn energi med flere år.

– Bidraget fra Rambøll Fonden på en halv million kroner skal gøre det muligt for os at tage det næste skridt, nemlig at få en prototype af en større stak på plads – helst i løbet af 2022. Det skal vi bruge ekstra plads til her og nu, fortæller Anne Lyck Smitshuysen.

Der er ingen tvivl om at dagen i februar 2021, hvor den 28-årige forsker i sin specialeskrivning på DTU i Lyngby kunne krone laboratoriearbejdet og fejlslagne forsøg med en ”færdigbagt” brændselscelle på 14 × 14 centimeter og en tykkelse på 0,5 millimeter, altid vil stå lysende klar i erindringen.

– Det var klokken syv om morgenen. Jeg åbnede varmeovnen efter nedkølingen fra 1.400 grader og så, at cellen ikke var gået i stykker. Det fik hjertet til at banke, og jeg sendte straks et foto til Søren og ringede ham op, fortæller hun.

Læs også: Ny alliance vil skubbe til udviklingen af Power-to-X

Prototypen bliver næste skridt

Søren Højgaard Jensen så perspektiverne, og nu er patentbehandlingen i gang. Der er stadig nogle skridt til, at iværksættervirksomheden får en reel produktion, men DynElectro har nu de forretningsmæssige ben at stå på, der har potentiale til at skabe en virksomhed med internationalt gennemslagskraft.

– Når vi har prototypen på plads, skal vi bygge et anlæg i samarbejde med strategiske partnere, hvor vi kobler anlægget sammen med vindmøller. Senere skal det via dette strategiske samarbejde kommercialiseres, fortæller Søren Højgaard Jensen.

Iværksættervirksomhedens teknologiske løsninger er blevet bemærket blandt andre aktører inden for Power-to-X.

– DynElectro har opfindelser og rettigheder til flere væsentlige patenter som netop kan medvirke til væsentlig længere levetid, større celler og mere kompakte anlæg. Opfindelserne har potentiale til at føre til et væsentligt gennembrud for brintteknologi og Power-to-X , siger Eva Ravn Nielsen, Chief Advisor – Power-to-X, Rambøll.

I efteråret trådte PreSeed Ventures ind i ejerkredsen, og flere forventes at følge efter.

Ledelsen udvidet

DynElectros vej fra laboratorium til forretning sker også i selve opbygningen af ledelsen. Virksomhedens forskere fik i august følge af Karsten Klemens Hansen, der tiltrådte som adm. direktør, og som skal stå for opbygningen og skaleringen af virksomheden.

– Vi er i den unikke situation, at vi har nogle opfindelser, der kan opskaleres relativt enkelt og gøres til en forretning. Det er et kæmpe marked, og nogle store spillere vi er oppe imod, så vi arbejder med at indgå strategiske alliancer for at accelerere produkt- og teknologiudviklingen, fortæller Karsten Klemens Hansen.

– Vi skal stadig ud på en opskaleringsrejse, og i den henseende har vi i slutningen af 2021 indmeldt os i DI Energi for at få sparring, rådgivning samt netværk til vores vækstrejse, supplerer Søren Højgaard Jensen.

Nu skal DynElectros forretningsplan også tryk- og varmeprøves i de næste faser af udviklingen af de opfindelser, der – om alt går vel – også kan bidrage markant til den grønne omstilling. At det strammer til med pladsen står klart. Da min GPS blev kodet til ”hjem”, tog iværksætterne videre til møde om større lokaler, hvor der også bliver plads til opskaleringen. 

Læs også: Power-to-X kræver enorme mængder vedvarende energi

DI MENER

Der er brug for attraktive investeringsvilkår

  • DynElectro er et godt eksempel på en grøn iværksætter, som med ny teknologi kan hjælpe os med at nå vores klimamål. Det er per definition risikofyldt at investere i umoden teknologi, og derfor er det centralt, at der er en god adgang til risikovillig og tålmodig kapital, så ideerne kan realiseres. DI arbejder af den grund for, at det skattemæssigt er attraktivt at investere i virksomheder, særligt der hvor risikoen er høj.
  • Der er samtidig også brug for at udbetale de såkaldte skattekreditter langt hurtigere, end hvad der er tilfældet i dag. Likviditet er altafgørende på et stadie, hvor du som virksomhed forsker og udvikler nye produkter.
  • Derudover er det her en solstrålehistorie, der viser værdien af samarbejde mellem forskere og virksomheder. Det kan vi generelt blive meget bedre til i Danmark. I den seneste reformaftale blev det besluttet, at regeringen skal nedsætte Partnerskab for Viden og Vækst, som skal komme med forslag til, hvordan vi styrker rammevilkårene for kommercialisering af forskning og generelt styrker samarbejdet mellem universiteter, videninstitutioner og virksomheder. Et centralt element er at styrke det vidensbaserede iværksætteri – eksempelvis gennem spinouts fra universiteterne. Vi har forskning i verdensklasse i Danmark, og det skal ud at arbejde i virksomhederne – derfor ser vi også meget frem til partnerskabets arbejde.

Fakta

Dynelectro

  • Har udviklet styringsenhed til højtemperatur elektrolyse, der omdanner energi fra sol og vind til brint via den såkaldte Power­-to-X-teknologi.
  • Iværksættervirksomhed grundlagt i 2018 af Søren Højgaard Jensen.
  • Har otte medarbejdere, hvoraf fem er forskere og ingeniører. Målet er at skabe et erhvervseventyr inden for fire til seks år.
  • Fik i december 2021 0,5 mio. kr. af Rambøll Fonden til videreudvikling af brændselsceller.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Teamleder

  • Direkte +45 3377 3571
  • Mobil +45 2098 9913
  • E-mail sili@di.dk

Relateret indhold