For virksomheder er kompetencer fra specialister fra udlandet ofte helt afgørende for succes, Derfor har Danmark al mulig interesse i at kunne tiltrække og fastholde dem, siger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i DI.

Foto: Getty
01.07.22 DIB Nyheder

Nyt styresignal letter livet for udenlandske nøglemedarbejdere

En landsretsdom gav tidligere på året nøglemedarbejdere rekrutteret fra udlandet ret til at få genoptaget år gamle skattesager. Nu har Skattestyrelsen udsendt et nyt styresignal, der ændrer praksis på området, så den kommer til at stemme overens med dommen. Det letter livet for både virksomheder og medarbejdere, mener DI.

Skattestyrelsen har netop offentliggjort et nyt styresignal om bruttoskatteordningen for nøglemedarbejdere. Hidtil har skattemyndighederne nemlig stillet krav om, at lønregulering til nøglemedarbejdere rekrutteret fra udlandet skulle være på plads inden kalenderårets begyndelse, hvis reguleringen var nødvendig for, at medarbejderen skulle kunne blive på ordningen.

Men den praksis ændres med det nye styresignal, så en medarbejder kan blive på ordningen, hvis lønnen først stiger i løbet af året, men sådan at kravet til minimumlønnen er opfyldt set samlet over året.

Bruttoskatteordningen er, ifølge skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jacob Bræstrup, et vigtigt element for danske virksomheders mulighed for at tiltrække specialister fra udlandet.

- Derfor er det godt, når man gør det så simpelt og let som muligt for dem at tage ophold og arbejde i Danmark. Deres virke her i landet betyder også, at de yder et meget væsentligt bidrag til statskassen. For virksomhederne er deres kompetencer ofte helt afgørende for succes, så vi har al mulig interesse i at kunne tiltrække og fastholde dem, siger Jacob Bræstrup.

Praksisændringen sker efter, at en landsretsdom i begyndelsen af året slog fast, at at en tilstrækkelig høj lønregulering i løbet af året faktisk burde have givet en medarbejder adgang til at blive på bruttoskatteordningen.

- Derfor kan man sige, at det nye styresignal blot gør det helt tydeligt, at den helt normale praksis med lønregulering i løbet af et kalenderår er ok, også når det gælder bruttoskatteordningen, siger Jacob Bræstrup.

Nøglemedarbejdere, som har fået afslag på fortsat at blive beskattet efter bruttoskatteordningen, fordi deres løn ikke var reguleret inden et nyt kalenderårs start, har nu mulighed for at få genoptaget deres sager i henhold til de nærmere betingelser i styresignalet.

Læs også: Udenlandske nøglemedarbejdere kan genåbne gamle skattesager efter landsretsdom

Få hjælp til tiltrækning, ansættelse og ledelse af internationale medarbejdere

Få rådgivning

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lene Nielsen

Lene Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3563
  • Mobil +45 2949 4402
  • E-mail lni@di.dk

Relateret indhold