- Vi står midt i den perfekte storm, hvor kriserne forstærker hinanden, og hvor de samlede konsekvenser ud fra en dominoeffekt overstiger summen af de enkelte kriser, siger underdirektør i DI Peter Thagesen.

11.01.23 DIB Nyheder

WEF: Her er de 10 største trusler mod verden

Truslerne mod økonomien og verdensordenen, tårner sig op i en ny rapport fra World Economic Forum, der danner baggrund for topmødet i Davos. Ifølge DI står vi midt i en perfekt storm.

En giftig cocktail af kriser og udfordringer rammer økonomien og verdensordenen i den kommende tid og risikerer af forstærke hinanden med ødelæggende kraft.

Sådan lyder den dystre konklusion i World Economic Forums (WEF) årlige Global Risk Report, der danner banner baggrund for drøftelserne på topmødet i Davos, Schweiz, senere denne uge.

I Dansk Industri nikker man genkendende til konklusionerne i WEF’s rapport.

- Vi står midt i den perfekte storm, hvor kriserne forstærker hinanden, og hvor de samlede konsekvenser ud fra en dominoeffekt overstiger summen af de enkelte kriser, siger underdirektør i DI Peter Thagesen.

Han advarer mod ”at stikke hovedet i busken”.

- Både politisk og i erhvervslivet kan og skal vi finde løsninger på de enorme udfordringer, som vi står overfor. Som Winston Churchill, en af det forrige århundredes største statsmænd, sagde: man skal aldrig lade en god krise gå til spilde.

De største trusler mod økonomien

Ifølge WEF er de ti største trusler mod verden - i prioriteret rækkefølge - de følgende:

 • Stigende leveomkostninger
 • Naturkatastrofer og ekstreme vejrsituationer
 • Geoøkonomiske konflikter
 • Manglende afbødning af klimaforandringer
 • Udhuling af social sammenhængskraft og stigende polarisering i samfundet
 • Stor-skala miljøkatastrofer
 • Manglende evne til at håndtere effekten af klimaforandringer
 • Udbredt cyberkriminalitet og cyber-usikkerhed
 • Krise om naturlige ressourcer
 • Stor skala ufrivillig migration (flygtninge, klima og krig)

Fokuserer der ned på Danmark, er de fem største trusler:

 • Sammenbrud af kritisk infrastruktur
 • Stigende eller vedvarende inflation
 • Store udsving i råvarepriser
 • Geoøkonomiske konflikter
 • Værdiboblen brister for huspriser og aktier

DI: Kæmp for en regelbaseret verdensorden

Ifølge underdirektør i DI Peter Thagesen sætter mængden og størrelsen af kriser det internationale samarbejde under et stort pres.

- Politisk er det vigtigere nu end nogensinde, at den danske regering arbejder ekstremt dedikeret for en regelbaseret verdensorden og for at undgå unødvendige internationale konflikter, siger han.

På 10 års sigt lyder vurderingen i WEF’s rapport, at manglende håndtering og afbødning af klimaforandringerne vil være den største trussel mod økonomien.

Top 10 globale trusler inden for de næste 10 år – prioriteret:

 • Manglende afbødning af klimaforandringer
 • Manglende evne til at håndtere effekten af klimaforandringer
 • Naturkatastrofer og ekstreme vejrsituationer
 • Tab af biodiversitet og kollaps af økosystemer (nyt)
 • Stor skala ufrivillig migration (flygtninge, klima og krig)
 • Krise om naturlige ressourcer
 • Udhuling af social sammenhængskraft og stigende polarisering i samfundet
 • Udbredt cyberkriminalitet og cyber-usikkerhed
 • Geoøkonomiske konflikter
 • Stor-skala miljøkatastrofer

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Peter Dige Thagesen

Peter Dige Thagesen

Underdirektør

 • Direkte +45 3377 3752
 • Mobil +45 2949 4569
 • E-mail pth@di.dk

Relateret indhold