"De nye projekter kan accelerere udviklingen, og når de kommer rigtigt op i omdrejninger, vil de større tandhjul i branchen kunne tage fat, siger Troels Ranis, vicedirektør i DI.

27.10.23 DIB Nyheder

Milliardudbud om fremtidsenergi afgjort

Fire virksomheder har vundet seks projekter i et historisk power-to-x udbud på 1,25 mia. kr. Det kan bringe Danmark i den grønne superliga inden for udviklingen af grøn brint, mener Dansk Industri.

Vinderne af det 1,25 milliarder kroner store statslige PtX-udbud blev Plug Power Idomlund Denmark, European Energy/Vindtestcenter Måde K/S, European Energy/Padborg PtX ApS, Electrochaea/Biocat Roslev, European Energy/Kassø PtX Expansion ApS samt HyProDenmark/Everfuel.

Ifølge en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har der været stor interesse for udbuddet, og de fire udbudsvindere skal nu i gang med at etablere seks projekter med PtX-anlæg, der kan producere grøn brint.

- De fire, der har vundet det historiske power-to-x udbud, kan bringe Danmark i den grønne superliga inden for udviklingen af grøn brint til produktion af fremtidens brændstoffer, siger Troels Ranis, vicedirektør i DI.

Han mener, at den helt store vinder er den samlede industri.

- Det er overraskende og meget positivt, at der har været den store interesse i branchen for at byde på udbuddet, og at der faktisk er blevet budt for mere end de 1,25 mia. kr. Det vidner om handleparate virksomheder, der er klar til at skabe en reel power-to-x-industri i Danmark, siger Troels Ranis.

Han understreger samtidig, at det afgjorte udbud ikke er nok til at indfri Danmarks ambitioner på området.

- 1,25 mia. kr. er mange penge, men de kan ikke alene realisere alle de ambitiøse 4-6 GW elektrolyse, som er politisk besluttet, at vi skal have i 2030. Men de nye projekter kan accelerere udviklingen, og når de kommer rigtigt op i omdrejninger, vil de større tandhjul i branchen kunne tage fat, siger Troels Ranis.

Læs også: EU-udspil skal hjælpe trængt vindindustri

Fakta

PtX-udbuddet

PtX-udbuddet åbnede onsdag den 19. april 2023. Der er afsat 1,25 milliarder kroner til et markedsbaseret udbud, hvor der sigtes efter billigst og størst brintproduktion for budgettet. Energistyrelsen stod for udbuddet, som blev politisk aftalt i marts 2022.

Kun brint, der produceres med energi fra vedvarende energikilder og lever op til EU’s krav til dokumentation for grønne PtX-brændstoffer, er støtteberettiget. Tilskuddet ydes over 10 år som driftsstøtte og betales per produceret mængde grøn brint.

Ambitionen er, at Danmark skal have 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Det kan PtX-udbuddet bidrage til.

Der blev i alt ansøgt om ca. 4 mia. kr. i driftsstøtte over 10 år, svarende til mere end tre gange budgettet på 1,25 mia. kr. for udbuddet. Der blev i alt afgivet bud med en samlet elektrolysekapacitet på ca. 675 MW.

Kilde Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Brint og PtX

PtX eller Power-to-X gør det muligt ved hjælp af strøm (power) fra vindmøller og solceller at producere grønne brændstoffer og kemikalier (X), der kan erstatte fossile produkter i de sektorer, der er svære at elektrificere.

Teknologien tager udgangspunkt i, at elektricitet gennem elektrolyse kan bruges til at spalte vand til ilt og brint. Brinten kan bruges direkte i fx lastbiler og i industrien eller omdannes til andre brændstoffer, der kan anvendes i fx fly og skibstransport.

PtX er et vigtigt skridt på vejen til at nå klimamålene og kan bidrage til et integreret og fleksibelt energisystem ved bl.a. at aflaste elnettet. Med Danmarks eksportpotentiale kan vi samtidig bidrage til andre landes grønne omstilling.

Kilde Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold