Byggebranchen, fremstillingsindustrien og fødevareindustrien bidrager mest til Danmarks materiale- og CO2-fodaftryk, viser ny rapport.

Foto: Getty
29.08.23 DIB Nyheder

Hver dansker forbruger 24,5 tons jomfruelige materialer årligt

Danmark forbruger 142,2 mio. tons jomfruelige materialer hvert år. Det er væsentligt mere end gennemsnittet i EU. En bred alliance af aktører kalder på handling, der sikrer mere cirkulært forbrug.

Danmark halter gevaldigt efter både EU og det globale gennemsnit, når det gælder cirkulær økonomi. Det viser en ny rapport, der for første gang giver en samlet status for dansk cirkularitet, Danmarks ressourceforbrug og de påvirkninger, forbruget giver nationalt såvel som globalt.

Rapporten – en såkaldt Circularity Gap Report – viser blandt andet, at Danmark forbruger 142,2 mio. tons jomfruelige materialer hvert år. Det svarer til 24,5 tons pr. person og er et godt stykke over gennemsnittet i EU, som er på 17,8 tons pr. person og det globale gennemsnit på 11,9 tons pr. person.

Læs hele rapporten her

Rapporten viser dermed, at det kun er en meget lille del af de ressourcer, som vi forbruger, der har været brugt før. Faktisk er Danmark kun 4 procent cirkulær.

Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, så skal vi derfor blive bedre til at udnytte vores ressourcer bæredygtigt og få produkter til at leve Længere, mener en bred alliance af aktører. 

- Selvom rapportens konklusioner ikke just er opløftende læsning, så skal vi glæde os over, at vi nu har et klart billede af, hvor skoen trykker og dermed også et godt udgangspunkt for at sætte barren højere og målrette indsatsen. Cirkulær produktion er for mange - især mindre virksomheder - en svær størrelse at få armene rundt om, og derfor skal vores rapport bruges aktivt til at gøre beslutningstagere og virksomheder klogere, når det handler om at reducere affaldsmængderne og udvikle cirkulære forretningsmodeller og løsninger, siger Thomas Hoffman Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

Læs også: Få støtte til vejen mod grøn omstilling

Konsekvenser langt ud over Danmarks grænser

Det danske forbrug af ressourcer giver ikke kun store affaldsmængder i Danmark. Det har også konsekvenser langt ud over de danske grænser. Når materialer udvindes og forarbejdes udledes bl.a. store mængder af CO2. De udledninger skal vi også tage ansvar for gennem cirkulær omstilling i Danmark.

- Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan forbruge smartere og udnytte vores ressourcer bedre. For vi har kun én jordklode, som vi skal passe på. Heldigvis er der mange virksomheder, der udvikler de nødvendige løsninger lige fra genanvendelse af tekstiler og plast til reparation af elektronik og genbrug af emballage, og dem skal vi have ud i stor skala. For det skylder vi også fremtidens generationer, som skal bære vores samfund videre, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

Læs også: DI: Samarbejde med Kina er nødvendigt af mange årsager

Vi skal handle hurtigt og gennemgribende

Det er særligt det høje ressourceforbrug, som presser Danmarks cirkularitets score nedad.

Vi skal derfor sikre smartere brug af jordens ressourcer ved at genbruge, genanvende og forlænge produkters levetid gennem helt nye forretnings- og forbrugsmodeller. Vi skal ikke bare handle hurtigt, men også gennemgribende på alle niveauer, konstaterer Laura Klitgaard, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA:  

- Det er en kæmpe udfordring, men også en stor mulighed for at nytænke den måde, vi producerer og forbruger på. De løsninger, vi allerede kender, skal i spil, men der er også behov for at udvikle nye teknologier og løsninger, som bevarer ressourcerne i kredsløbet og begrænser behovet for nye. Omstillingen vil givet kræve nye kompetencer og ikke mindst et vedvarende fokus fra politikerne, som skal sikre rammerne for, at vi som samfund kommer i balance med den planet, vi bor på, siger Laura Klitgaard.

Læs også: Kina rasler med råstofsablen

Fakta

Circularity Gap Report

De tre brancher, der bidrager mest til Danmarks materiale- og CO2-fodaftryk, er byggebranchen, fremstillingsindustrien og fødevareindustrien.

Tilsammen står disse brancher for 64 procent af materialefodaftrykket og 56 procent af CO2-fodaftrykket.

Rapporten er blevet til på initiativ af en bred alliance af danske aktører bestående af Industriens Fond, Dansk Industri, IDA, DTU-Sustain, Teknologisk Institut, Dansk Design Center og Lifestyle & Design Cluster.

Læs mere her

 

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold