Adm. direktør Ib Enevoldsen, Rambøll Danmark, foreslår Forsvaret, at de i stor stil inddrager civilsamfundet, så danske kaserner kan fungere optimalt for fremtidens soldater.

Foto: Rambøll.
07.02.24 DIB Nyheder

Rambøll vil skabe et godt liv på kasernerne

Forsvarets kaserner skal give soldaterne et godt arbejdsliv. For at det skal ske, er første skridt at involvere civilsamfundet, lyder det fra adm. direktør Ib Enevoldsen, Rambøll Danmark.

Skimmelsvamp på væggene, toiletter, som ikke fungerer. Og soldater, der bliver syge med astma. Det er historier fra nogle af Forsvarets kaserner, som danskerne er blevet præsenteret for i medierne henover årsskiftet 2023-24. 

Men med forsvarsforligets 155 mia. kr. til Forsvaret over en tiårig periode, er der håb om, at de miserable forhold på danske kaserner kan bringes til ophør. 

En af de virksomheder, som tilbyder Forsvaret at være med til stable nye, moderne og energieffektive kaserner på benene, er Rambøll Danmark A/S, hvor adm. direktør Ib Enevoldsen sammenligner det lidt med at bygge helt nye byer - lidt på linje med de store kasernebyer, man kender fra USA.

- Overordnet taler vi faktisk om at etablere en hel samfundsstruktur - at få en hel by til at virke. Kaserner er lidt som andre store institutioner som en skole eller et hospital. Tingene skal virke på et sted, hvor der er mange mennesker, der virker, og det har Rambøll enorm ekspertise i. Det at få lavet nogle fysiske forhold, hvor vi understøtter Forsvaret med, at det er et godt sted at være, et godt sted at gøre karriere, et godt sted at have et liv; Det ved vi en masse om. Og vi er allerede optaget af diskussioner med Forsvaret om, hvordan vi kan gøre det, fortæller Ib Enevoldsen. 

Læs også: Forsvaret har brug for dig som leverandør

Syv vigtige emner 

Mursten gør det ikke alene. Det handler også om transportforhold til og fra kasernen og tusind andre ting, som skal være på plads. Rambøll arbejder selv med syv emner, man ifølge Ib Enevoldsen skal tage i ed, når man moderniserer kasernerne. Det er foruden selve byggeriet: Transport og infrastruktur, energi, miljø, vand, arkitektur og managementrådgivning. 

- Alle syv emner har man brug for, hvis man skal lykkes med opgaven med at skabe gode kaserner og et godt arbejdsliv for de professionelle soldater. Og vi har erfaring med at integrere disse ting i løsningerne, siger Ib Enevoldsen. 

Læs også: "Styrket dansk forsvarsindustri skal ruste os til fremtiden"

Involver civilsamfundet

At bygge en helt ny kaserne eller renovere de mange kaserner med akutte problemer betegner Ib Enevoldsen som en “overvældende” opgave - også for Forsvaret. Og hans første budskab til Forsvarets folk er derfor at få civilsamfundet involveret.

- Alt det civilsamfundet kan hjælpe med, skal civilsamfundet hjælpe med. Det gælder bygninger, veje, idrætsfaciliteter m.m. Forsvaret ved, hvordan det skal fungere med materiel og soldater. Men det hele er så overvældende en opgave, at man bliver nødt til at løse den i fællesskab - i partnerskaber, siger han.

Læs også: Er din virksomhed klar til 48 timer uden strøm og vand?

Ekspertgruppe på banen

Dansk Industri har foreslået, at man sammen med Forsvaret og eksperter som arkitekt- og rådgivningsfirmaer sætter sig sammen og laver en form for drejebog til, hvordan man griber den store opgave an. Ib Enevoldsen bakker op om ideen og siger:  

- Vi er mange firmaer, som kan hjælpe. Og det må være den allerførste beslutning, at det vi kan hjælpe med, det skal vi hjælpe med. Rambøll står i den grad til rådighed for den diskussion, siger han.

Læs også: Danske SMV’er bidrager til global sikkerhed og innovation

Driften skal nytænkes

Når det gælder rammerne for at drive de nye kaserner, skal der også tænkes nyt.

- Jeg er inspireret af forsvarsministeren, der siger, at når det gælder kaserner, så kunne han godt være interesseret i OPP, som en del af løsningen. At leverandøren kan bevare driftsansvaret, så bygningerne bliver vedligeholdt i 25 år. Man kan på forskellige måder tage civile ind til at drifte bygningerne, vedligeholde dem og holde dem rene, siger Ib Enevoldsen og tilføjer:

- Rambøll driver selv asset management eller facility management, og så er det os, der har ansvaret for at holde øje med bygningerne, lave vedligeholdelsesplaner og i nogle tilfælde hyrer vi også entreprenører til at lave vedligeholdelsesopgaver. Det er også en mulighed for Forsvaret, så det glæder vi os til at drøfte. 

Læs også: Mød industriens indgang til forsvaret

Flere ting på bordet

I det hele taget har Ib Enevoldsen mange ideer til en snak med Forsvaret.

- Jeg synes fx også, at der skal flere kvinder i Forsvaret, og man skal selvfølgelig også have vuggestuer og børnehaver i tilknytning til kasernerne. Det bliver jo arbejdssteder med mange mennesker, og hvor man også skal tiltrække flere unge mennesker, siger han.

Udviklingen af kaserner kan måske blive begyndelsen til et nyt eksporteventyr for danske virksomheder. Faktisk er Rambøll allerede i gang med forsvarsopgaver i fx USA, England, Norge og Finland.

- Vi laver opgaver ud af Danmark for flere NATO-lande. Det er et område i vækst, for disse lande investerer også i forsvaret i disse år, siger Ib Enevoldsen.

Og her lyder der et lille hjertesuk fra den danske direktør:

- Der er en udfordring med sikkerhedsgodkendelser, som det danske forsvar skal have løst. Det går nemlig meget langsomt med at få sikkerhedsgodkendt enkeltpersoner. Det er en barriere for os at bruge en engelsk kollega eller tage engelsk erfaring ind. Det bør være sådan, at andre NATO-landes sikkerhedsgodkendelser også gælder i Danmark, foreslår Ib Enevoldsen.

Læs også: Forsvarsmarkedets indkøbsprocesser udfordrer virksomheder

Fakta

Forliget om Forsvaret

Forsvarsforliget for 2024-2033 er indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Forliget skal styrke Danmarks forsvar og sikkerhed i lyset af den alvorlige sikkerhedspolitiske situation som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Den samlede økonomiske ramme udgør ca. 155 mia. kr. i forligsperioden. 

Kilde: fmn.dk

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lise Thomsen

Lise Thomsen

Fagleder, DI Kreative Erhverv

  • Direkte +45 3377 4795
  • Mobil +45 2949 4435
  • E-mail ltn@di.dk

Relateret indhold