Forsvarets Industrikontor arrangerer DALO Industry Days, der løber af stablen 23. & 24. August i Ballerup Super Arena. Her kan du også møde dem.

18.08.23 DIB Nyheder

Mød industriens indgang til forsvaret

Mød Forsvarets Industrikontor, som er kontaktpunkt for al indledende og uopfordret kontakt fra industrien til Forsvaret.

Det er Forsvarets Industrikontor, der er forankret i FMI, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der arrangerer DALO Industry Days, der løber af stablen 23. & 24. August i Ballerup Super Arena.

Industrikontoret er kontaktpunkt for al indledende og uopfordret kontakt fra industrien til Forsvaret. Herfra  henvises til igangværende projekter, kontaktpunkter og kompetencepersoner etc.

- Vi er facilitator og indgangsvinklen for alle virksomheder – danske som udenlandske – hvis man vil noget med Forsvaret. Vi er døren ind, så at sige. Fra initialhenvendelse til rådgivning, fra finansiel støtte til produktudvikling, fra test til markedsføring – det er os, der faciliterer kontakten og vidensopbygningen, siger major Martin Veirum, Forsvarets Industrikontor.

Med udgangspunkt i ”Open for Business”-strategien støtter Industrikontoret med andre ord virksomheder gennem hele processen fra idé til salg. De fleste af de op mod 4000 henvendelser, kontoret modtager om året, kommer fra virksomheder, der vil præsentere dem selv, spørge til udbud eller indlede dialog med Forsvaret.

Læs også: Mød Forsvarets indkøbere på Forsvarets industridage

Tager gerne ud og fortæller

Ansvarsområderne spænder dog som nævnt langt bredere, og Industrikontoret kan bl.a. facilitere finansiering af produktudvikling gennem tiltag som Medfinansieringsordningen, ligesom de jævnligt afholder eksportarrangementer rundt omkring i verden og sørger for, at de rette mennesker er til stede. Og hvis en virksomhed vil udvikle et værktøj til f.eks. at skifte bælterne på en kampvogn, kan man låne en sådan efter aftale. Ligeledes kan Industrikontoret gennem Forsvarets særlige kapaciteter facilitere brug af øvelsesterræn til sprængninger til lands, til vands og i luften.

- Mange virksomheder er ikke bekendte med Forsvarets behov eller krav til f.eks. materiel, så vi tager gerne ud og fortæller dem om, hvordan det fungerer, og faciliterer kontakt til potentielle brugere, siger Martin Veirum.

Han mener, der er et stort uudnyttet potentiale i såvel etablerede danske virksomheder som SMV- og spin in/dual use-segmentet.

- Jeg tror virkelig, der er meget at hente – til gavn for os, for den pågældende virksomhed og for industrien som helhed, siger Martin Veirum.

Potentielle leverandører kan følge med i Forsvarets behov gennem Materielanskaffelsesplanen, et dynamisk dokument, der på kort, mellemlang og lang sigt skitserer Forsvarets planlagte investeringer.

Derudover lægger FMI indkøbsplaner på www.udbud.dk.

Kontakt Industrikontoret

E-mail: OpenForBusiness@mil.dk · Tlf.: +45 3047 9320

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3673
  • Mobil +45 6187 1540
  • E-mail jofi@di.dk

Relateret indhold