10.06.22 ARI Nyheder

ARI med i nyt pilotprojekt vedrørende sortering og genanvendelse af erhvervsaffald

Vi samarbejder med affalds– og energiselskabet ARGO og en række kommuner på Sjælland om et pilotprojekt, der handler om at få sorteret og genanvendt mere erhvervsaffald - herunder madaffald. Op imod 50% af det erhvervsaffald, som i dag forbrændes, kan reelt være genanvendeligt. Målet er derfor at forbrænde mindre.

Niels Bukholt

Niels Bukholt

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4565
  • Mobil +45 2442 9435
  • E-mail nbuk@di.dk

Relateret indhold