Fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien er den største medlemsforening i DI med ca. 2000 medlemsvirksomheder. Vi er et fagligt fællesskab, der kan skabe synergi på grund af medlemmernes mulighed for at hjælpe og støtte hinanden.

#FREMSTILFREMTIDEN - Se vores interaktive brochure her

Aktuelt

Konjunkturbarometer - corona præger stadig!

Coronakrisen har stadig greb om fremstillingsindustriens omsætning. De danske metal- og maskinproducenters omsætning gik tilbage med næsten 13 pct. fra juli til september sammenlignet med samme periode i 2019. Det er omsætningen på eksportmarkederne, der primært driver tilbagegangen, men der har dog også været et fald i det indenlandske salg i forhold til de samme tre måneder året inden. Læs mere her!

(Gen-)se Fremstillingsindustriens årsdag

En virtuel afholdelse med fokus på Fremstillingsindustrien, udfordringer og muligheder i dansk erhvervsliv og grøn omstilling i et eksportperspektiv.

Fremstillingsindustriens eksport-comeback

”Fremstillingsindustriens eksport-comeback” sætter fokus på dansk eksport, og I kan glæde jer til en lang række initiativer, der både skal oplyse, inspirere og italesætte de svære udfordringer, der ligger på eksportmarkederne for vores medlemmer.

LYKKE I FREMSTILLINGS- INDUSTRIEN

LYKKE I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN er et projekt, hvor Fremstillingsindustrien i samarbejde med Tænketanken Europa sætter fokus på EU og det indre marked i tiden under og efter COVID-19. Virksomhederne er i centrum og. Fremstililngsindustrien har sammen med Lykke Friis været på tur rundt i landet og besøgt udvalgte virksomheder, der fortæller deres oplevelse og udfordringer med eksportsituationen og EU's indre marked den seneste tid. Videoportrætterne indgår som en del af undersøgelsen #GenstartEU. Se videoerne her!

Se og og hør, hvad der rører sig hos virksomhederne, når de fortæller, hvordan de håndterer og driver forretning i en tid med COVID-19 eller fortæller, hvordan de har omstillet deres produktion og fokuserer på cirkulær økonomi og genanvendeligt materiale. Se og hør virksomhedernes historier her!

IndustriNews

Danmark bygger på fremstillingsindustrien. Produktionsvirksomheder udgør rygraden i det danske samfund, og derfor er medlemmerne af Fremstillingsindustrien centrale i skabelsen af den værdi, som er fundamentet for et Danmark i vækst og balance. Hver dag bidrager fremstillingsvirksomheder med skabelsen af arbejdspladser, eksport, innovation og klimavenlige produkter og services, og sådan vil det også være i fremtiden - på trods af store omvæltninger og udfordringer relateret til arbejdskraft, digitalisering, produktivitet, afsætning og grøn omstilling. Derfor skal vi sikre produktionsvirksomheder i Danmark de bedst tænkelige rammevilkår for at fastholde og styrke konkurrenceevnen. Chef for Fremstillingsindustrien, Jacob Kjeldsen

Nyheder

Jacob Kjeldsen

Chef for FFI-sekretariatet

 • Direkte +45 3377 3727
 • Mobil +45 2088 3914
 • E-mail jak@di.dk

Camilla Khokhar

Vicedirektør

 • Direkte +45 3377 3338
 • Mobil +45 2949 4635
 • E-mail cak@di.dk

Lill-Ann Colfach

Chefsekretær

 • Direkte +45 3377 3732
 • Mobil +45 2949 4684
 • E-mail lic@di.dk

Marie Thorsø Kousgaard

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3366
 • Mobil +45 2830 7006
 • E-mail matk@di.dk

Annette Flies

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3331
 • Mobil +45 2128 9026
 • E-mail anf@di.dk

Simone S. Nielsen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 4779
 • Mobil +45 2326 8566
 • E-mail sisn@di.dk