Fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien er den største medlemsforening i DI med ca. 2000 medlemsvirksomheder. Vi er et fagligt fællesskab, der kan skabe synergi på grund af medlemmernes mulighed for at hjælpe og støtte hinanden.

Klimaklar SMV

Aktuelle aktiviteter

NY PODCAST UDE: Brexit og det britiske marked

Sammen med direktør i Tænketanken Europa Lykke Friis, CEO i Real Coffee, Lars Mansfeld-Giese og adm. direktør i Morsø Jernstøberi, Peter Nielsen stiller vi skarpt på Brexit og dens betydning for danske produktionsvirksomheder og fremtidige samhandel. Vi diskuterer det britiske marked, engelske politik og landets udvikling, samt hvilken indflydelse Brexit har haft og vil have på EU og det indre marked fremadrettet. Hør den her eller der, hvor du normalt lytter til podcast.

En klimaklar SMV er en konkurrencedygtig virksomhed

Klimaklar SMV er et projekt, der tilbyder små og mellemstore virksomheder et nyt rådgivningsforløb, der styrker vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og branding. Bag projektet står Fremstillingsindustrien, Dansk Industri og Industriens Fond i samarbejde med kompetente partnere: Axcelfuture, Global Compact Network Denmark, Aalborg Universitet og Viegand Maagøe.

LYKKE I FREMSTILLINGS- INDUSTRIEN

LYKKE I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN er et projekt, hvor Fremstillingsindustrien i samarbejde med Tænketanken Europa sætter fokus på EU og det indre marked i tiden under og efter COVID-19. Virksomhederne er i centrum og. Fremstililngsindustrien har sammen med Lykke Friis været på tur rundt i landet og besøgt udvalgte virksomheder, der fortæller deres oplevelse og udfordringer med eksportsituationen og EU's indre marked den seneste tid. Videoportrætterne indgår som en del af undersøgelsen #GenstartEU. Se videoerne her!

Produktions
Danmark

IndustriNews

Nyheder

Camilla Khokhar

Camilla Khokhar

Vicedirektør

Lill-Ann Colfach

Lill-Ann Colfach

Chefsekretær

Annette Flies

Annette Flies

Konsulent

Freja Frigast Rasmussen

Freja Frigast Rasmussen

Konsulent

Sisse Stendorf Meier

Sisse Stendorf Meier

Konsulent