24.09.19 SBA Nyheder

Alle medarbejdere tæller ved virksomhedsoverdragelse

Arbejdsretten har slået fast, at også tidsbegrænset ansatte hos overdrageren indgår i beregningen af, om der er tale om virksomhedsoverdragelse efter loven.

Økonomisk enhed der har bevaret sin identitet

Det følger af EU-domstolens praksis om virksomhedsoverdragelse, at der skal være tale om en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, der overdrages fra overdrager til erhverver, før reglerne om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse.

Når der er tale om rengøring, vil vurderingen være, om erhverver overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken hos overdrager.

Ny leverandør ansatte 34 ud af 56 fastansatte

Den nye leverandør af rengøring til en kommune ansatte i alt 34 medarbejdere, der også havde været ansat hos overdrager af rengøringsydelsen. Der var i alt 56 fastansatte hos overdrager af ydelsen før overgangen af opgaven.

Da forbundet mente, at det kun var relevant at se på de fastansatte, var det forbundets opfattelse, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse efter loven, og at medarbejderne skulle beholde deres ret til anciennitetstillæg efter overenskomsten hos erhverver.

Forbundet mente også, at der blandt de 34 medarbejdere var 3 (ud af i alt 4) nøglepersoner, der gik over til erhverver.

Men der var i alt 100 ansatte hos både overdrager og erhverver

Erhverver mente derimod ikke, at der var tale om virksomhedsoverdragelse. De mente, at det relevante var, at der havde været i alt ca. 100 medarbejdere hos overdrager, selv om de ca. 44 havde været tidsbegrænset ansat. Der var også i alt ca. 100 ansatte hos erhverver, der var den nye leverandør af rengøringsydelsen.

De 100 ansatte udgjorde den økonomiske enhed

Arbejdsretten nåede frem til, at de i alt ca. 100 ansatte udgjorde den økonomiske enhed, som Arbejdsretten skulle bedømme om havde bevaret sin identitet.

Det var efter Arbejdsrettens opfattelse ikke tilfældet med overtagelse af de 34 medarbejdere ud af i alt 100, selv hvis det blev lagt til grund, at der var overtaget nøglemedarbejdere.

Arbejdsretten tilkendegav dog, at den ikke dermed havde taget stilling til, om de reelt var nøglemedarbejdere.

Erhverver var derfor ikke forpligtet til at give de 34 medarbejdere anciennitetstillæg efter overenskomsten

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 4. september 2019.

DI'S RÅD

Sagen viser, at der ved bedømmelsen af, om der af erhverver er overtaget så mange medarbejdere fra overdrager, at det udgør virksomhedsoverdragelse efter loven, skal ses på alle typer af medarbejdere hos overdrager – både fastansatte og tidsbegrænset ansatte.