16.03.18 SBA Nyheder

Hjemsendelse af rengøringsmedarbejdere ved storkonflikt på det offentlige område

Centralorganisationers Fællesudvalg, Sundhedskartellet og Forhandlingsfælleskabet har på vegne af en lang række fagforbund varslet strejke på det statslige, regionale og kommunale område med virkning fra døgnets begyndelse den 4. april 2018.

Forligsinstitutionen har dog mulighed for at udsætte konflikten, så den træder i kraft på et senere tidspunkt end den 4. april. Det er meget sandsynligt, at forligsinstitutionen vil benytte sig af den mulighed.

Baggrunden for strejkevarslerne er, at det ikke har været muligt at indgå nye overenskomster på det offentlige område.
  
En strejke og eventuel senere lockout kan komme til at berøre SBA´s virksomheder.
 
I tilfælde af en storkonflikt på det offentlige område er der i Serviceoverenskomsten mulighed for at opsige medarbejderne uden varsel, svarende til en hjemsendelse uden løn. Det fremgår af overenskomstens § 15, stk. 5, der dog stiller en række krav til arbejdsgiver i den situation: 
 
”De medarbejderne tilkommende varsler fraviges, når opsigelsen skyldes arbejdsstedets brand, kundens konkurs eller betalingsstandsning og force majeure, samt at der iværksættes – overenskomstmæssige eller ikke-overenskomstmæssige konflikter der rammer branchens arbejdspladser, således at det normale arbejde indstilles. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren i disse situationer begrænser ledigheden mest muligt (f.eks. ved udførelse af ekstra opgaver, midlertidig overførsel til andet arbejde) samt genansætter de hjemsendte medarbejdere med uændret anciennitet, så snart at situationen er normaliseret.”
 
Reglen betyder, at hvis der ikke skal gøres rent som følge af den varslede strejke, kan servicemedarbejderne opsiges uden varsel. I skal konkret vurdere, om det er driftsmæssigt nødvendigt at sende den enkelte medarbejder hjem uden løn, og det er en betingelse for hjemsendelsen, at I forinden forgæves har forsøgt at finde anden beskæftigelse til vedkommende. Bemærk at der også er pligt til at genansætte medarbejderen straks, når situationen er normaliseret.

Vær opmærksom på, at det alene er medarbejdere med vilkår efter Serviceoverenskomsten, der kan hjemsendes uden løn. Hvis I har fået medarbejdere virksomhedsoverdraget fra det offentlige, som fortsat har individuelle rettigheder efter én af de offentlige overenskomster på rengøringsområdet (den kommunale, regionale og statslige), kan disse medarbejdere ikke hjemsendes uden løn. Det skyldes, at der ikke findes en tilsvarende regel om hjemsendelse uden løn i de offentlige overenskomster. De pågældende medarbejdere har derfor krav på løn i perioden, uanset en eventuel hjemsendelse.

Med undtagelse af Gartnerisk Arbejde Overenskomsten indeholder øvrige SBA overenskomster heller ikke en adgang til opsigelse uden varsel eller hjemsendelse uden løn i tilfælde af strejke og lockout. Bliver det på disse områder nødvendigt at opsige medarbejdere, skal det derfor ske med det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel.
 
Øvrige SBA overenskomster indeholder heller ikke en adgang til hjemsendelse uden løn i tilfælde af strejke og lockout. Bliver det på disse områder nødvendigt at opsige medarbejdere, skal det derfor ske med det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel.
 
Vi skal anbefale, der er ikke sker hjemsendelser efter Serviceoverenskomstens § 15, stk. 5 uden at DI på forhånd er kontaktet. Det gælder også øvrige opsigelser, som bliver begrundet i konflikten. Meddelelse herom kan gives til vores Personalejuravagt på tlf. 3377 4908.

Nanna Nygaard
Skrevet af:

Nanna Nygaard