24.03.21 SBA Nyheder

Økonomistyrelsen i hyrdebrev: Lad ikke leverandørerne bære hele corona-risikoen

Offentlige institutioner skal undgå at pålægge leverandørerne hele risikoen og i stedet gå i dialog om at håndtere de udfordringer, som corona-krisen medfører i de offentlige kontrakter, skriver Økonomistyrelsen i et brev til de offentlige ordregivere.

Foto: Getty Images

Corona-krisen påvirker fortsat samarbejdet mellem offentlige institutioner og private virksomheder, og der hersker stor usikkerhed om, hvordan risiciene skal håndteres i de offentlige kontrakter, f.eks. hvis aktiviteten skal reduceres som følge af hjemsendelse.

I et brev til de offentlige indkøbere slår Økonomistyrelsen derfor nu fast, at myndighederne bør samarbejde med leverandørerne om at finde fælles løsninger på de udfordringer, som corona-situationen medfører og undgå at lægge al risiko over på virksomhederne.

- Det offentlige skal forsøge at undgå at pålægge leverandørerne hele risikoen, og i stedet aftale i kontrakterne, hvordan man vil håndtere de udfordringer, der kan opstå i den nuværende situation, lyder det i brevet fra Økonomistyrelsen.

Corona er stadig ikke force majeure

Samtidig gentager Økonomistyrelsen vurderingen fra sidste forår om, at staten og de øvrige offentlige ordregivere generelt ikke kan påberåbe sig force majeure med udgangspunkt i corona-situationen.

Læs også: Staten: Corona er ikke force majeure i offentlige kontrakter

De klare udmeldinger fra Økonomistyrelsen bliver positivt modtaget hos branchedirektør i DI, Jakob Scharff, der opfordrer myndighederne til at lytte til anbefalingerne.

Hvis de offentlige kontrakter lægger hele ansvaret for coronaen over på virksomhederne, vil det gå direkte ud over medarbejderne, men det vil også have potentialet til at køre store og sunde virksomheder i sænk på meget kort tid. På længere sigt vil det sætte sig i dyrere kontrakter for den offentlige sektor. Derfor opfordrer vi fra DI’s side de offentlige myndigheder til at lytte til Økonomistyrelsens klare og utvetydige anbefalinger Jakob Scharff, Branchedirektør

Find gode løsninger i fællesskab

Økonomistyrelsen opfordrer i brevet de offentlige ordregivere til at gå i dialog med leverandørerne om, hvordan man i den konkrete kontrakt kan aftale at løse udfordringerne i fællesskab. Det kan bl.a. ske ved bestemmelser, der:

  • indeholder tiltag om, hvordan parterne sammen håndterer situationen, eksempelvis ved etablering af en ændret samarbejdsorganisation, så længe situationen er aktuel, eller
  • indeholder en varslingsprocedure for parterne, såfremt den beskrevne situation er opstået.

Ifølge Jakob Scharff er det netop den type løsninger, der har kendetegnet det konstruktive offentlig-private samarbejde gennem corona-krisen.

Vi har set et helt unikt samarbejde mellem den offentlige og private sektor undervejs i corona-krisen, som har været med til at holde hånden under virksomhederne i en dyb og alvorlig krise. Der er fundet gode dialogbaserede og fleksible løsninger frem på meget kort tid. Den tilgang skal vi holde fast i Jakob Scharff, Branchedirektør

Relateret indhold