29.09.21 SBA Nyheder

Debat: Professionel rengøring pynter på bundlinjen

DI-branchedirektør håber, at corona har lært arbejdspladserne at prioritere hygiejne og forebygge smitte i hverdagen. Det betaler sig nemlig, skriver han.

Debatindlæg af Jakob Scharff, Branchedirektør i DI Serivce. Bragt på Kommunen.dk d. 14 september 2021

Sommerferien er slut, og langt de fleste danskere er vendt tilbage til arbejdspladsen. Men noget har forandret sig under coronakrisen. En undersøgelse fra Analyse Danmark, der blev lavet før sommerferien, viser, at 60 pct. i større eller mindre grad er bekymrede for at vende tilbage.

Som arbejdsgiver kan du hjælpe dine medarbejdere trygt tilbage ved at have klare retningslinjer og fastholde et højt rengøringsniveau. Debatten om fremtidens arbejdsplads er i gang, og her er det afgørende, at arbejdspladsen ikke bliver en smittebule, men et sted, hvor medarbejdere trygt kan mødes på kryds og tværs. Et højt rengøringsniveau skaber dog ikke kun trygge medarbejdere. Det giver også kontante gevinster til både arbejdspladsen, udsatte borgere og hele samfundet. Det viser en ny rapport fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Mere stabilitet og nærvær

Rapporten kortlægger erfaringer fra covid-19 på det kommunale sundheds- og ældreområde og er baseret på interviews med ledere og medarbejdere i hjemmeplejen, på plejecentre og på de midlertidige pladser.

En af de centrale pointer i rapporten er, at covid-19 har demonstreret vigtigheden af god hygiejnepraksis. Under covid-19 er hygiejnestandarderne højnet markant, den generelle rengøring er blevet bedre, og nogle enheder har fået tilført ressourcer i form af mere rengøring. Det har ført til mindre sygefravær blandt medarbejdere og udsatte borgere, ligesom medarbejderne har oplevet et bedre fysisk arbejdsmiljø. 

Men det kræver, at man anerkender vigtigheden af rengøring fremover og tillægger rengøringskvalitet endnu mere værdi Jakob Scharff, Branchedirektør

I rapporten fremhæves det, at mindre sygefravær på arbejdspladsen fører til mere stabilitet og brug af færre vikarer. I samme rapport gør en social- og sundhedsmedarbejder desuden opmærksom på, at også borgerne har været mindre syge, og at det har givet mere tid til den enkelte, fordi der er gået mindre tid med sygepleje og genoptræningsforløb. Resultatet af rapporten underbygger derfor blot det, vi i rengøringsbranchen længe har vist;  at der er helt kontante gevinster at hente ved at øge fokus på rengøring. 

Langt fra alle kan gøre rent

Sygefravær koster hvert år samfundet mere end 40 mia. kr. Dertil kommer alle de afledte følger af sygefravær, såsom at medarbejdere belastes, når de skal løbe hurtigere, og vigtige forløb bliver bremset og forstyrret. Derfor er ordentlig rengøring med til at lette personalets arbejdsbyrde, give mere tid til opgaver og borgere samtidig med, at mange virksomheder vil opleve, at de kan operere langt mere effektivt. 

Det er vigtigt ar understrege, at god hygiejnisk rengøring ikke er en opgave, alle kan klare. Hygiejnisk rengøring kræver oplæring, uddannelse og ikke mindst systematik i arbejdet med at sikre kvalitet. Medlemmerne i Servicebranchens Arbejdsgiverforening er alle certificeret i Servicenormen, en branchestandard, kontrolleret af Dansk Standard, der sikrer, at der er styr på økonomi, oplæring, uddannelse og ordentlige vilkår for medarbejderne. De står klar til at løse denne vigtige samfundsopgave. Men det kræver, at man anerkender vigtigheden af rengøring fremover og tillægger rengøringskvalitet endnu mere værdi. 

Relateret indhold