27.08.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Aug. 2019: Høringssvar vedr. bygge og anlægsaffald i affaldsbekendtgørelsen

DI og Affalds- og Ressourceindustrien har modtaget udkast til foreslåede ændringer vedr. bygge- og anlægsaffald i affaldsbekendtgørelsen og takker for muligheden for at bidrage til materialet. Nedenstående bemærkninger afgives på vegne af begge.

DI bakker op om formålet med ændringerne i forhold til at præcisere og forbedre strukturen i kapitlet, så reglerne bliver lettere at anvende i praksis, og i særlig grad om formålet med at skabe øget sporbarhed af bygge- og anlægsaffaldet.

Der er dog flere elementer i den ændrede tekst i affaldsbekendtgørelsens kapitel 11, som DI ikke finder hensigtsmæssige, og som vi ikke tænker vil bidrage positivt til formålet. DI lægger særlig vægt på, at ændringerne skal understøtte øget sporbarhed og dermed sikre, at problematiske stoffer håndteres korrekt samtidig med at større mængder bygge- og anlægsaffald udsorteres og genanvendes. For DI er det desuden centralt, at der er fokus på hvilke opgaver, der pålægges den enkelte aktør, hvilken håndhævelse, der kan etableres til at støtte op om ordningen, og om reglerne sikrer forenkling.

Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.

Iben Kinch Sohn

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret