07.05.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Ny Fingerplan lægger rammer for hovedstaden

Den reviderede fingerplan lægger de overordnede rammer for den langsigtede planlægning af arealudnyttelsen i hovedstadsområdet. Erhvervsministeren inddrager således elementer fra Regeringens initiativplan til styrkelse af hovedstadsområdet.

Erhvervsministeriet fremlagde den 29. marts 2019 den reviderede fingerplan for hovedstadsområdet. Den nye udgave af fingerplanen har været flere år under vejs. Der har været mange faglige diskussioner og analyser under vejs, om hvor man placerer virksomheder og transporterhverv.

Der har f.eks. været diskuteret behovet for infrastruktur, og hvordan man bedst udnytter Avedøre Holme, starten på Ring 5 og Lynetteholm med tilhørende infrastruktur. Fingerplanen, som nu er lagt frem, giver både plads til byrum, som er gode for borgerne at opholde sig i, og erhvervsområder, som gør det muligt for virksomhederne at udvikle sig.

Det er nu kommunernes opgave at gøre planen til virkelighed

Fra DI ser vi gerne, at de gør det i samarbejde med de øvrige kommuner og med virksomheder og organisationer, så vi får en sammenhængende planlægning i Hovedstadsområdet.

For fire år siden flyttede forvaltningen af planloven fra Miljøministeriet til Erhvervsministeriet. Det har givet et frisk pust til diskussionerne. I sommeren 2017 vedtog et bredt flertal i Folketinget en nødvendig modernisering af planloven. Den udstikker rammerne, så vi på samme tid beskytter miljøet og skaber mulighed for social og økonomisk udvikling.

Rammerne er på plads. Nu skal kommunerne i gang med at lave planer,  som sikrer boliger, virksomheder og miljø til vores fælles bedste. Hvis planerne skal blive til gavn for alle, kræver det samarbejde på tværs af kommunerne og de forskellige interesser, der er i spil.

Yderlig information om fingerplanen

Fingerplan 2019 DI's høringssvar til fingerplanen
Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk