08.04.24 Miljø, energi og klima Nyheder

PFAS – de næste skridt mod et EU-forbud?

Hele 5642 høringssvar blev det til sidste efterår, da restriktionsforslaget om et forbud mod PFAS var i høring ved EU-kommissionen. Det var rekorden for et lovforslag på kemiområdet! De mange høringssvar kom fra ca. 4000 forskellige virksomheder, organisationer og privatpersoner. Særligt europæiske lande var flittige til at svare på høringen, men også asiatiske lande som Japan, Kina og Taiwan bød ind.

PFAS begrænsningsforslaget bliver i øjeblikket vurderet af ECHA’s videnskabelige udvalg for risikovurdering (RAC) og socioøkonomisk analyse (SEAC). Samtidig er de lande, der stillede restriktionsforslaget, i gang med at revurdere forslaget, hvor de nye oplysninger fra de indsendte høringssvar tages i betragtning og i den forbindelse har Danmark taget teten på byggevarer og elektronik/teknik-produkter.

De to videnskabelige udvalg under EU’s kemikalieagentur vil sideløbende vurdere og diskutere mindre dele af forslaget på deres møder. P.t. er der planer for behandling af følgende produktgrupper på komitémøderne:

 • Marts møderne:
  • Forbrugerblandinger, kosmetik og skivoks
  • Farer forbundet med PFAS (vurderes af RAC)
  • Generel tilgang (vurderes af SEAC)
 • Juni møderne:
  • Metalbelægning og fremstilling af metalprodukter
  • Farer forbundet med PFAS - yderligere diskussioner (vurderes af RAC)
 • September møderne:
  • Tekstiler, Polstring, Læder, Beklædning og Tæpper
  • Fødevarekontaktmateriale og indpakning
  • Petroleum og minedrift

Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om lukkede møder, og at der heller ikke offentliggøres referat. Er man interesseret i at følge arbejdet, er det derfor en god idé at følge ECHAs nyheder for at få mere information om de videnskabelige udvalgs planer for behandling af forslaget.

Når SEAC og RAC har udarbejdet deres rapporter, vil der være en 8 ugers høring af SEAC-rapporten. Derefter vil de to komitéer indsende deres rapporter til Kommissionen, der på dette grundlag forventes at fremsætte deres endelige forslag til restriktioner for PFAS – formentlig tidligst i 2025.

Hos DI følger vi nøje med i udviklingen på dette område og opdaterer, når vi har ny information.

Helle Westphal

Helle Westphal

Fagleder

 • Direkte +45 3377 3259
 • Mobil +45 2688 2052
 • E-mail hewe@di.dk

Relateret indhold