Jan Viegand fortæller om kravene i Ecodesignforordningen

18.03.24 Miljø, energi og klima Nyheder

Nye produktkrav rejser mange spørgsmål

Mandag d. 11 marts mødtes DI’s netværk for Cirkulær Økonomi i Industriens Hus for at høre om ecodesignforordningen og kommende krav om genanvendt materiale.

I de kommende år vil en række nye krav stilles til produkter i EU. Kravene skal gøre, at produkterne bliver mere bæredygtige end i dag. Kravene stilles produkt for produkt og kommer drypvist over de næste mange år. Der tegner sig et billede af, at der for mange produkter bliver tale om krav vedrørende vand-, energi- og materialeforbrug. Ligeledes vil man med nye krav skubbe på efterspørgslen efter genanvendt materiale, og der vil blive stillet krav hertil i produkterne.

Møde Ecodesign

Godt 50 mennesker var mødt frem for bl.a. at høre om ecodesignforordningen

Jan Viegand fra konsulentvirksomheden Viegand Maagøe, som løser en række opgaver om ecodesign for EU-Kommissionen, holdt oplæg om deres arbejde med at komme med anbefalinger om genanvendt materiale. Mange forskellige forhold skal analyseres for at nå frem til en anbefaling om, hvordan og hvilke krav der skal stilles om genanvendt materiale, f.eks.:

  • Hvad forstår man ved genanvendt materiale – skal det f.eks. være post-consumer?
  • Hvor skal materialet komme fra – skal det f.eks. komme fra samme produkttype eller potentielt et helt andet sted via kemisk genanvendelse?
  • Hvordan er kvaliteten? Vil man uden problemer kunne skifte fra virgint til genanvendt materiale?
  • Er der overhovedet nok genanvendt materiale til rådighed på markedet til at man med rimelighed kan stille kravet?
Diskussion om Ecodesign

Hvad betyder Ecodesign for din virksomhed? Dét blev deltagerne på mødet bedt om at diskutere med hinanden.

Til ovenstående punkter kommer udfordringen med at dokumentere det genanvendte materiale. Ligesom på en række andre områder, venter vi på de nærmere dessiner om, hvordan man regner og dokumenterer. DI følger arbejdet løbende og vil sende information ud og sætte det på dagsordenen i vores netværk.

Publikationer

Præsentation v. Jan Viegand - Towards Specific EU Product Requirements for Recycled Content

Download
Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold