16.07.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Manglende miljølovgivning kostede EU 55 milliarder EUR i 2018

I Danmark har vi haft fokus på overimplementering af EU-regler. For mange regler frygtes at skabe en dårlig konkurrenceevne for danske virksomheder. Ny rapport argumenterer dog for, at underimplementering er dyrt økonomisk set.

Den nye rapport fra EU-kommissionens Directorate General for the Environment i samarbejde med COWI ser på, hvilke omkostninger det har, når lovgivningen på miljøområdet ikke bliver omsat i praksis. Rapporten estimerer, at det kostede EU’s medlemslande 55 milliarder EUR ikke at implementere EU miljølove i 2018. Det svarer til 410 milliarder danske kroner.

Negative konsekvenser for sundhed og natur

EU havde sat en række mål for implementering af miljølovgivning i 2018, hvilket ikke blev opnået og derved har negative konsekvenser på forskellige områder. I nogle få lande overholdes krav om nedsat luftforurening eksempelvis ikke, hvilket kan resultere i en større regning i sundhedssektoren.

Tab af økosystemer og derved biodiversitet er også et fokuspunkt i rapporten. Tabet af biodiversitet kan have alvorlige konsekvenser for naturen. I rapporten vurderes det, at tabet kan være mellem 10-15 milliarder EUR om året, hvis EU miljølovgivningen ikke implementeres her.

Incitament til en større indsats i Danmark og EU

55 milliarder EUR giver et incitament for myndighederne i medlemslandende til at øge indsatsen. En indsats i at implementere mere og bedre miljølovgivning. Uden en øget indsats og håndhævelse af miljølovgivning, kan det ende med at koste EU økonomisk, som rapporten har konkluderet, det var tilfældet i 2018.

Yderlig information

Læs hele EU's rapport her
Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold