17.09.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Vær med i verdens største klimaevent

Internationalt samarbejde mellem Danmark og New York vil kulminere i to events i New York den 24. september til verdens største klimauge - Climate Week NYC.

Regeringer rundt om i verden indfører mere ambitiøse energi- og klimapolitikker og flere og flere virksomheder omdanner deres produktion til at være mere grøn.

Til eventen ”Corporate and Government Climate Action – The Clean Economy in Denmark and New York” den 24. september, vil nogle af de mest indflydelsesrige offentlige og private ledere fra Danmark og New York indgå i dialog om, hvordan den private sektor, staten, finansielle institutioner og civilsamfundet kan forpligte sig til en grøn økonomi, samt hvordan en videnskabelig tilgang kan måle fremskridt.

Eventen er afholdt i samarbejde med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), State of Green, Dansk Industri og DI Energi.

Pitch Finale

Senere samme dag, den 24. september, vil Danish Cleantech Hub i samarbejde med 15 partnere afholde arrangementet “Pitch Finale - New York Open Innovation Call on Air Quality and Urban Heat Island Effect”.

Dette er kulminationen på måneders arbejde, som del af det globale alliance program Access Cities, hvor danske og internationale virksomheder har udviklet løsninger, til hvordan New York kan forbedre luftkvaliteten og reducere varmeø-effekten i byen.

Eventen giver mulighed for at høre finalisternes forslag; heriblandt de tre danske virksomheder Novenco, Rambøll og Danfoss. Baggrundstapetet for Access Cities programmeter by-til-by samarbejde, i dette tilfælde mellem København og New York, og hvordan offentlige og private aktører i samarbejde kan løse store klimaudfordringer.

Om Danish Cleantech Hub

Danish Cleantech Hub er et offentligt-privat samarbejde mellem Dansk Industri og State of Green, der agerer som en vidensdelingsplatform indenfor det grønne område mellem Danmark og New York.

Julius Møller Meilstrup

Julius Møller Meilstrup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4619
  • Mobil +45 2348 1809
  • E-mail jumm@di.dk