20.11.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Ønsker din virksomhed at reducere brugen af uønskede kemikalier?

Hvis ja, så deltag i Center for Cirkulær Kemis årskonference i Industriens Hus den 3. december. Her fokuseres der på virksomheders og organisationers muligheder for at fremme cirkulær økonomi ved at reducere uønskede kemikalier.

På konferencen, Kemi i den cirkulære økonomi får du friske erfaringer om f.eks. 1:1 substitution af kemikalier og om udfasning af uønskede kemikalier som et resultat af innovation i produktionsprocesser, produktdesign eller værdikædesamarbejde.

Konferencen har særligt fokus på kemi i den cirkulære økonomi for byggeri, fødevare- og procesindustri samt emballage og byder blandt andet på:

  • Eksempler på forretningspotentialer i substitution
  • Inspiration fra danske og internationale cases
  • Helt nye findings fra danske og europæiske undersøgelser om kemi i den cirkulære økonomi
  • Konkrete input fra organisationer, som arbejder med at understøtte substitution i både Danmark og vores nabolande

Enkelte dele af oplæggene foregår på engelsk, men konferencesproget er dansk.

Info om årskonferencen, Kemi i den cirkulære økonomi

Tid: Den 3. december 2019 fra 08:30 til 16:00. Der er tilmeldingsfrist den 25. november 2019 klokken kl.11:30. Sted: Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Program og tilmelding Kemi i den cirkulære økonomi Center for Cirkulær Kemi

Hvad er Center for Cirkulær Kemi?

Center for Cirkulær Kemi arbejder med at identificere muligheder og barrierer for substitution af kemi generelt og i udvalgte brancher. Her udarbejdes der analyser, afholdes inspirationsarrangementer og faciliteres samarbejder med virksomheder om konkrete substitutionsprojekter.

Center for Cirkulær Kemi kan også pege alternative stoffer og vurdere, hvilke sundheds- eller miljømæssige gevinster en virksomhed vil kunne opnå, eller hvordan en substitution vil kunne bidrage til den cirkulære økonomi i virksomheden eller i andre led i værdikæden.

Julius Møller Meilstrup

Julius Møller Meilstrup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4619
  • Mobil +45 2348 1809
  • E-mail jumm@di.dk

Relateret indhold