13.11.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Plus Pack har fået formandsposten i nyt klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

Miljøministeren har udnævnt Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer af Plus Pack, til formand for et nyt klimapartnerskab, der skal levere erhvervslivets bud på CO2-reduktioner og politiske anbefalinger til regeringen.

Regeringen har i samarbejde med erhvervslivet etableret 13 nye klimapartnerskaber. Formændene for de 13 partnerskaber mødes i dag den 13. november med statsministeren og regeringen på Marienborg, hvor de skal drøfte de kommende samarbejder.

De 13 klimapartnerskaber har fokus på, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at løse klimaudfordringerne. Konkret har klimapartnerskaberne fået til opgave at komme med forslag til CO2-reduktionsmål og mulige tiltag i erhvervslivet – samt politiske anbefalinger som regeringen kan følge op på i den kommende klimahandlingsplan for at understøtte erhvervslivets ambitioner.

Danske løsninger inden for affald, vand og cirkulær økonomi er allerede i dag anerkendte ude i verden. Men det fritager os ikke fra forpligtelsen til at gøre det endnu bedre. Det er et stort ansvar, som vi må tage på os, og heldigvis er der en stor vilje i virksomhederne til at gøre det Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer af Plus Pack

Klimapartnerskabet skal række ud til centrale aktører inden for affald, vand og cirkulær økonomi

Miljøminister Lea Wermelin har udnævnt Camilla Haustrup Hermansen, direktør for forretningsudvikling og medejer af Plus Pack, som formand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi. Plus Pack er medlem i DI, og det vil derfor være DI, der vil drive klimapartnerskabet frem mod ambitiøse mål og handlinger.

Klimapartnerskabet skal række ud til alle centrale aktører inden for vand- og affaldssektoren, men også på tværs af sektorer med fokus på cirkulære forretningsmodeller.

Drivhusgasudledning fra affalds- og vandsektorerne udgør ca. 2 pct. af de samlede danske udledninger. I forhold til det nationale mål om 70 pct. CO2-reduktion er det kun direkte emissioner udledt i Danmark, der kan tælles med. Ser vi på de samlede potentialer ved en cirkulær økonomi, er der langt større klimamæssige potentialer globalt set, som vi også skal huske.

- Nu vil jeg gå sammen med gode kræfter inden for vandsektoren og affaldssektoren og se på, hvordan vi kan finde endnu flere konkrete løsninger, der på samme tid kan reducere det danske klimaaftryk og inspirere resten af verden til at følge os, siger Camilla Haustrup Hermansen.

DI ser frem til samarbejdet i klimapartnerskaberne

Det er et vigtigt initiativ, at regeringen inviterer erhvervslivet til – branche for branche – at indgå i klimapartnerskaberne for at finde ud af, hvordan vi kan sænke udledningen af CO2. Vi har et fælles ansvar i Danmark – og en fælles opgave med at finde konkrete veje til, hvordan vi gennemfører den grønne omstilling på en måde, hvor vi også sikrer vækst og velstand. DI’s 2030-plan viser klart og tydeligt, at det er muligt, hvis alle trækker i samme retning og arbejder sammen om det.

Med Camilla Haustrup Hermansen i spidsen for klimapartnerskabet skal vi nok få skabt synlighed om det bidrag, cirkulær økonomi kan levere til klimaet – og ikke mindst få sat ambitiøse handlinger i værk i de involverede sektorer.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold