15.08.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Danske virksomheder underviser studerende fra 13 lande om løsninger på globale vandudfordringer

Aarhus Universitet og en række førende danske vandvirksomheder holder sommerskole fra den 11. august til 23. august med 48 studerende fra 13 lande i kurset ”Advanced Water Cycle Management”. Her får de studerende værdifuld viden om, hvordan verdens vandressourcer udnyttes optimalt.

Der er stort behov for øget fokus på verdens vandressourcer. Over 80 procent af alt menneskeskabt spildevand ledes urenset ud i naturen, og i nogle dele af verden når op til 70 procent af det producerede drikkevand aldrig frem til befolkningen. Det globale energiforbrug vil inden 2030 fordobles, hvilket vil øge vandforbruget med cirka 85 procent.

Disse store og globale udfordringer vil de studerende på sommerskolen forsøge at løse med hjælp fra førende virksomheder på vandområdet. Danske virksomheder og forskere har langt hen ad vejen fundet ud af at udnytte vandressourcerne langt mere optimalt, og denne viden skal de unge studerende have, så de kan udbrede og bruge den i fremtiden.

Sommerskolens indhold

I løbet af de to uger skal de studerende i teams forsøge at løse reelle vandudfordringer på egen hånd. ”Undervisningen består af de tre teorispor grundvand, vanddistribution og spildevand, som de studerende får lov til at omsætte til praksis, når de skal forsøge at løse en praktisk opgave på et reelt problem i hold. I løbet af de to uger får de altså både teoretisk viden om problemstillingerne derude og effektive løsningsforslag samt semi-praktisk erfaring med, hvordan man omsætter den viden til handling […]” forklarer Michael Ramlau Hansen, Global Brand Manager i AVK Holding A/S.

Førende danske virksomheder står bag sommerskolen

Sommerskolen, Advanced Water Cycle Management Course, er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, AVK, Aarhus University Centre for Water Technology, Grundfos, Kamstrup, DHI, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, NIRAS, Aarhus University School of Engineering, AquaGlobe, I-GIS og Aarhus Vand. Samtlige virksomheder vil tage del i undervisningen.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk