13.12.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Det Nationale Bioøkonomipanel afleverer anbefalinger til regeringen

Det Nationale Bioøkonomipanel afleverede fredag den 13. december anbefalinger til regeringen om, hvor valg af biologiske frem for kulbaserede ressourcer giver gevinster for klima og miljø - og hvor brug af biologiske ressourcer samtidig giver potentiale for vækst og arbejdspladser.

Bioøkonomi handler om at bruge fornybare ressourcer – og at udnytte dem bedst muligt, økonomisk og miljømæssigt. Bioøkonomipanelet har valgt at komme med anbefalinger om biopolymerer. Polymerer er byggeklodserne for en stor del af de produkter, vi omgiver os med, og kan både være naturligt og syntetisk fremstillet. Blandt de naturlige polymerer er de organiske polymerer, der dannes ved biologiske processer i naturen. F.eks. kulhydrater, lignin, naturgummi og proteiner.

Bæredygtige byggeklodser

Panelet har zoomet ind på polymerer i emballage, tekstiler og produkter med længere levetid. Panelet vurderer, at Danmark får svært ved at konkurrere, når det handler om at producere store mængder af biopolymerer som råvare, for andre lande er allerede langt på den bane. Men Danmark kan få en rolle, når det gælder mere specialiserede biopolymerer og noget af den teknologi, der skal til, for at omdanne biomasse til biopolymerer.

Biopolymerer i emballage – men hvad er ’bioplast’ egentlig?

Mange kender emballage, der er lavet af ”bioplast”. Men det er ikke en entydig betegnelse. ”Bioplast” kan være plast, der er baseret på biopolymerer, f.eks. sukkerrør, i stedet for olie, som almindeligvis er hovedbestanddelen i plastik. Men nogen forstår måske også ”bioplast” som noget, der kan nedbrydes – enten i et biogasanlæg eller måske endda i komposten i haven.

Betegnelserne for ”bioemballage” er forvirrende for både forbrugere og virksomheder. Det er særligt problematisk, da bionedbrydeligt materiale i større mængder kan være en forhindring for genanvendelse af alt det andet plast i affaldsstrømmen. Derfor opfordrer panelet til, at regeringen sørger for bedre rådgivning.

Samtidig anbefaler panelet, at der etableres en positivliste for bionedbrydelige produkter. Det giver rigtig god mening med bionedbrydelige produkter, hvis de i forvejen ender deres liv i naturen, og det er vanskeligt at få samlet ind. Det klassiske eksempel er haglskåle. For andre produkter er der mindre vundet, fordi de naturligt indgår i det almindelige system for indsamling af husholdningsaffald.

Store tekstilmængder på vej – hvordan kan de udnyttes bedst muligt?

Nye EU-krav om separat indsamling af tekstilaffald er vedtaget, og når de træder i kraft i 2025, handler det om at få genanvendt disse tekstiler på bedst mulig vis. Panelet har en målsætning om, at nye tekstiler i højere grad skal være baseret på genanvendte materialer, og panelet anbefaler derfor regeringen at understøtte udvikling af nye genanvendelsesteknologier for tekstiler.

Biobaserede løsninger til produkter med lang levetid kan lede til CO2-besparelser

Panelet peger på, at der er et stort potentiale i at udvikle biobaserede alternativer til det lim, der i dag bruges i mange produkter med lang levetid. En illustration er IKEA, hvor ca. 70 procent af de anvendte materialer til produkterne er baseret på træ eller andre naturlige fibre, men de udgør kun 27 pct. af CO2-aftrykket, mens plast kun udgør kun 5 pct. (efter vægt), men tegner sig for ca. 40 pct. af CO2-aftrykket. Lim står for 6 pct. af CO2-aftrykket, og derfor vil et biobaseret alternativ med lavere miljø- og klimafodaftryk kunne gøre en ikke ubetydelig forskel.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold