20.12.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Drikkevandsdirektivet er færdigforhandlet!

I det reviderede drikkevandsdirektiv er krav til reduktion af vandtab samt grænseværdier for kontakt mellem drikkevand og farlige stoffer inkluderet. Derved er vigtige rettigheder for forbrugernes sundhed blevet etableret.

Torsdag den 19. december blev der opnået enighed om et revideret drikkevandsdirektiv. Medlemslandene skal bl.a. sørge for, at der tages de nødvendige initiativer for at sikre, at vandtab reduceres, hvor det er for højt.

I det nye direktiv bliver der også stillet krav til, at store drikkevandsforsyninger skal oplyse deres forbrugere om størrelsen af deres vandtab. Samtidigt kommer der også krav til, at alle større forsyninger (over 10.000 m3/dag) skal måle vandtab.

Aftalen om drikkevandsdirektivet indeholder også en revisionen af adgang til vand og materialer i kontakt med drikkevand.

Adgang til vand

Europa-Parlamentet og Rådet er blevet enige om, at medlemslande skal forbedre adgangen til rent drikkevand for alle europæere. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger for at sikre, at alle borgere, og især sårbare og marginaliserede grupper, er forbundet med distributionsnetværk med rent vand.

Materialer i kontakt med drikkevand

Parlamentet og Rådet har også besluttet, at der i de kommende år vil blive udarbejdet en positiv liste over alle materialer og stoffer, der må komme i kontakt med drikkevand.

Stoffer på denne liste skal dog regelmæssigt kontrolleres for deres helbredsrisici. Kun stoffer, der ikke udgør en sundhedsrisiko, må være på den positive liste.

Materialer, der ikke er på listen, må ikke bruges i drikkevandsrør. Denne tilføjelse til drikkevandsdirektivet forventes at bidrage til en reduktion af sundhedsrisici for forbrugerne.

Hvad er drikkevandsdirektivet?

Drikkevanddirektivet fastlægger kvalitetsstandarder for det europæiske drikkevand. Dets mål er at beskytte folkesundheden mod skadelige virkninger af vandforurening. Derved sikrer direktivet, at drikkevandet i Europa er sundt og rent.

EU-landene skal blandt andet:

  • Overvåge drikkevand regelmæssigt på udpegede prøveudtagningspunkter for at kontrollere, at mikrobiologiske og kemiske parametre er opfyldt,
  • træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at drikkevand ikke indeholder mikroorganismer, parasitter og skadelige stoffer i koncentrationer, der kan bringe menneskers sundhed i fare,
  • forbyde eller begrænse levering af vand, hvis det anses for at udgøre en potentiel risiko for folkesundheden,
  • informere offentligheden om trufne foranstaltninger.

Direktivet blev vedtaget i 1998 og var en stor succes for kvaliteten af drikkevand i hele Europa. Mange steder er kvaliteten af drikkevand forbedret efter vedtagelsen af direktivet. Over 99% af drikkevandet opfylder i dag de høje europæisk standarder.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk

Relateret indhold