19.12.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Svanemærkning af bil-, båd- og togplejeprodukter – åben høring

Kriterierne for svanemærkning af bil-, båd- og togplejeprodukter skal revideres. Nordisk Miljømærkning har sendt deres forslag i høring, og dine kommentarer er vigtige. Indsend dit høringssvar senest den 28/2-2020.

Hvem kan afgive høringssvar?

Alle personer, virksomheder og institutioner, som ønsker at være med til at udvikle kriterierne for svanemærkning af bil-, båd- og togplejeprodukter, kan afgive kommentarer.

I forbindelse med høringen afholdes der et webinar 23. januar 2020, kl. 10-11. Tilmeld dig ved at skrive en mail til Caroline Karlsson senest 16. januar 2020: caroline.karlsson@svanen.se.

Tilmelding

Indsend dit høringssvar senest 28. februar 2020 via hoeringssvar@ecolabel.dk.

Kontakt kriteriechef, Lisbeth Engel Hansen: leh@ecolabel.dk, hvis du har spørgsmål.

Største ændringer

De vigtigste ændringer er følgende:

  • Produktgruppen ændrer navn og er udvidet til også at omfatte produkter til vask og pleje af tog.
  • Der er indført et krav om at have en indkøbspolitik for bæredygtige råvarer.
  • Listen over stoffer og stofgrupper, som ikke må indgå i produkterne er udvidet.
  • Der må ikke indgå parfumer i forbrugerprodukter eller produkter til ”prewash”.
  • Konserveringsmidler klassificeret som sensibiliserende må kun indgå i mængder under 100 ppm.
  • Krav til langtidseffekter i miljøet er ændret og skærpede.
  • Færdigblandet sprinklervæske kan svanemærkes.
  • Krav om design, der fremmer mulighed for genanvendelse af emballage, er indført.
  • Sprayprodukter kan kun svanemærkes, hvis de er forsynet med skummundstykke.

Relateret indhold