12.06.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Produkter med energimærkning skal registreres inden den 30. juni 2019

Fristen for at registrere produkter med energimærkning nærmer sig. Registrering skal ske i den europæiske database, European Product Registry for Energy Labelling (EPREL).

Fra den 1. januar 2019 blev det lovpligtigt at registrere oplysninger om et produkt i EPREL for alle leverandører, inden produktet bringes i omsætning i EU/EØS.

Et produkt er bragt i omsætning i EU/EØS når:

  • En distributør, forhandler eller slutbruger har modtaget det fra producenten eller importøren.
  • Hvis ejendomsretten er overdraget.
  • Hvis leverandøren selv har udbudt produktet til salg til slutbrugere via webshop eksempelvis.

Alle produkter, som er omfattet af energimærkning og er markedsført mellem den 1. august 2017 og den 31. december 2018, skal registreres i EPREL inden den 30. juni 2019. Hvis produktet er bragt i omsætning før den 1. august 2017, er det frivilligt, om det skal registreres i EPREL.

Fra august 2019 af vil EPREL være offentlig for forbrugere. Forbrugerene får blandt andet mulighed for at se datablad for de omfattende produkter samt produktets energimærke.

Markedsovervågningsmyndigheder og EU-kommissionen vil have adgang til de tekniske dokumenter omkring produktet.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk