11.09.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Affaldsaftalen fra juni åbner op for investeringer i Danmark

Mange virksomheder i den danske genindvendingsindustri er begyndt at kigge mod store anlægsinvesteringer efter affaldsaftalen mellem mange af Folketingets partier.

I mange år har erhvervsorganisationerne peget på, at de eksisterende rammer om håndtering af affald i Danmark, som har givet kommunerne mulighed for at holde affaldet på egne anlæg, har været en barriere for private investeringer. De få, der har prøvet, har brændt fingrene både på anlæg til sortering af tørt affald og på anlæg til organisk affald, da kommunerne ofte valgte at bygge egne anlæg efter, at de private havde vist, at teknologien faktisk virkede. En yderligere udfordring for affaldsanlæggene har været, at reglerne om udsortering af erhvervsaffald ikke blev håndhævet af kommunerne som tilsynsmyndighed for området. Dermed kunne både erhvervs- og husholdningsaffaldsmarkedet pludseligt forsvinde under virksomhedens investering. Alt det og mere til gøres der nu op med i den nye politiske aftale mellem næsten alle Folketingets partier ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra 16. juni 2020.

Affaldsaftalen har fået tidevandet til at vende.

Medlemmerne i Affalds- og ressourceindustrien (ARI) ser alle på, hvilke muligheder affaldsaftalen skaber for dem både på indsamling og på forbehandling- og genanvendelse af affald. Udenlandske koncerner, som tidligere er gået udenom Danmark på grund af de uigennemskuelige markedsforhold, har nu fået øjnene op for de muligheder, som skabes af ensretningen af sortering på tværs af husholdninger, serviceindustrien og de kommunale virksomheder kombineret med kravet om at mængderne skal bydes ud på markedet og genanvendes til højt reelt niveau.

Affaldsaftalen er kun 3 måneder gammel, men allerede nu får ARI mange henvendelser om en dialog om de rammer, som den nye aftale skaber på det danske marked for udenlandske koncerner, som i forvejen er stærke på affaldshåndtering i andre dele af EU. Sandheden er jo desværre, at Danmark på grund af de eksisterende rammer er langt bagud på forbehandlings- og genanvendelsesteknologi.

Såfremt aftalen implementeres som den ligger, giver det alle muligheder for, at Danmark kan blive udviklingsland for den affaldsteknologi, som kan binde enderne sammen på den cirkulære økonomi og realisere klimalovens høje ambitioner. Det er derfor vigtigt at momentum i implementeringen fastholdes og at der ikke afviges fra den lagte kurs. Så har Danmark det bedste udgangspunkt af alle. Danmark har i forvejen et sikkert investeringsklima, en kompetent arbejdsstyrke og et grønt image internationalt set. Nu er muligheden der for at føje en ny type vare på hylden.

Yderligere information om denne sag

Omfanget af aktuelle offentliggjorte investeringer og en bredere beskrivelse af konsekvenserne af affaldsaftalen kan ses hos Cleantechwatch.

Læs mere her
Niels Bukholt

Niels Bukholt

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4565
  • Mobil +45 2442 9435
  • E-mail nbuk@di.dk