28.10.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Sådan indberetter du kemi til EU’s giftinformationscentre

Fra 1. januar 2021 skal oplysninger om kemi i faremærkede blandinger indberettes til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. Det gælder både, hvis blandingen sælges til forbrugere og til professionelt brug.

I en ny video-guide viser Miljøstyrelsen, hvordan virksomhederne kommer godt i gang med at indberette kemien på den europæiske PCN-portal (Poison Centres Notification).

Hvis en person kommer til skade med et faremærket produkt, skal sundhedspersonalet vide, hvilke kemikalier patienten har været i kontakt med. Hvis de produkter en virksomhed importerer eller sælger er klassificeret som farlige, har man derfor pligt til at indberette kemien i produkterne, inden man må markedsføre dem.

I dag skal virksomheder anmelde produkter til professionel brug i Produktregistret hos Arbejdstilsynet. De kan også frivilligt indberette oplysninger om produkternes sammensætning til Miljøstyrelsens produktinformation under virk.dk. Fra 1. januar 2021 skal oplysningerne også indberettes til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. Fristen gælder for alle, der sælger produkter til forbrugere eller til professionel brug.

Indberetning - trin for trin

Indberetningen skal ske via den europæiske PCN-portal. Her kan virksomhederne indsende oplysninger til flere medlemsstater ved én samlet indberetning. Virksomheden kan indberette eget foretrukket sprog. Herefter bliver oplysningerne automatisk oversat til de officielle sprog i de lande, hvor blandingen markedsføres.

For at hjælpe virksomhederne godt i gang med indberetningen har Miljøstyrelsen lavet en video-guide, der giver en indføring i de grundlæggende funktioner på PCN-portalen.

Guiden kan også ses på gift-info.dk, hvor virksomhederne også finder et faktaark om EU-regler for indberetning af oplysninger om produktets sammensætning.

Nikolai Stubkjær Nilsen

Nikolai Stubkjær Nilsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3641
  • Mobil +45 2128 8825
  • E-mail nisn@di.dk

Relateret indhold