26.11.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Mærkning i engangsplastdirektivet ventes vedtaget inden jul

Engangsplastdirektivet har til formål at mindske mængden af plastaffald i vores omgivelser. Det sker bl.a. ved, at nogle produkter ligefrem forbydes, mens en række oplysningstiltag skal sørge for, at ingen har lyst til at smide plast på stranden eller på strøget.

Det fleste af de produkter, der er omfattet af engangsplastdirektivet, skal betale til ”oplysningstiltag”, hvilket ikke er klart defineret endnu. De fleste kender nok reklamerne, der advarer mod at smide batterier i skraldespanden, fordi de kan skade grundvandet, og måske bliver der her tale om lignende tiltag – betalt af producenter af engangsplastprodukter.

Mærkningskrav pr. 3. juli 2021

Mere specifik oplysning er der tale om med kravet om mærkning af produkter. Her er drikkebægre, bind og tamponer, vådservietter og tobaksprodukter med filtre omfattet. EU Kommissionen har udviklet en ny mærkning i form af piktogrammer og tekst. Målet er, at forbrugerne med mærkningen skal informeres om ”korrekt bortskaffelse og indhold af plastik”.

imagehlfh.png

Billedet af forslag fra Kommissionen til kommende mærke

Kort frist

Mærkningen og placeringen heraf på produkterne skal vedtages i form af en retsakt, og den forventes vedtaget inden jul – med ikrafttræden den 3. juli 2021. DI har gentagne gange over for myndighederne gjort opmærksom på, at det er en særdeles kort frist for virksomhederne til at ændre emballage. Da fristen er fastsat i direktivet, er det imidlertid meget vanskeligt at ændre. Til gengæld er det meldingen, at der gerne må sælges ud af et evt. lager efter den 3. juli 2021.

Vejledning om ”scope” er på vej

Engangsplastdirektivet blev vedtaget i sommeren 2019 efter en historisk kort proces. Siden har Kommissionen kæmpet for at følge med med implementeringen og det faglige grundlag, f.eks. noget så grundlæggende som afklaring af, hvilke produkter er omfattet. Hvornår er noget egentlig ”plastik” – er det nok, at der er en del af produktet, der består af plast? Og hvad er ”engangs”? Det samarbejder Kommissionen med medlemsstaterne om en vejledning om.

Ny forpligtelse for producenter: Oprydningsansvar

Engangsplastdirektivet pålægger derudover producenter af en række omfattede engangsplastprodukter at betale for oprydning efter henkastet affald. Niras har for Miljøstyrelsen udarbejdet en rapport om omkostningerne til og mulige organisationsmuligheder for dette oprydningsansvar (Kortlægning (mst.dk) ). I rapporten konkluderes, at omkostningerne beløber sig til ca. 56 mio. kr. årligt.

imagems458.png

Billedet af forslag fra Kommissionen til kommende mærke

Lovforslag om kollektivordninger i engangsplastdirektivet

Miljø- og Fødevareministeriet fremsætter lovforslag om engangsplastdirektivet i det nye år.

Miljø- og Fødevareministeriets høringsudkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse Se DI’s høringssvar: Nov. 2020: DI’s bemærkninger til lovforslag om udvidet producentansvar på engangsplast
Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold