10.08.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Virksomheder inviteres til sektorsamarbejde om cirkulære målsætninger i mode- og tekstilbranchen

Alle virksomheder indenfor tekstil og mode inviteres til at deltage i et lanceret samarbejde mellem miljøministeren og mode- og tekstilbranchen. Ambitionen er at arbejde henimod fælles cirkulære målsætninger i 2030. Infomøde afholdes den 16. og 30. august.

Forud for modeugen offentliggjorde miljøminister Lea Wermelin den 8. august starten på et sektorsamarbejde mellem ministeriet og indtil videre ti virksomheder og tre organisationer inden for sektoren. Overordnet er ambitionen med sektorsamarbejdet at reducere branchens negative aftryk på klima,  miljø og ressourcer gennem en cirkulær omstilling.

Det er miljøministeren, der er igangsætter af sektorsamarbejdet, og Lifestyle & Design Cluster vil fungere som sekretariat, som skal stå for udarbejdning af en handlingsplan, dataindsamling og betjening af styregruppen. Styregruppen er udpeget med henblik på en bred repræsentation af den danske mode- og tekstilbranche. Som første skridt i samarbejdet nedsættes en række arbejdsgrupper, der mere præcist skal definere målene for samarbejdet, udveksle løsninger inden for genanvendte materialer, udvikle fælles designprincipper og bidrage til udbredelsen af genbrugsløsninger og cirkulære forretningsmodeller.

Sektorsamarbejdets mål og krav udarbejdes med blik for kommende EU-krav og med det formål, at danske erfaringer kan spille ind i udmøntningen af initiativer under EU’s tekstilstrategi. Derudover planlægges det at udvide sektorsamarbejdet til også at inkludere Norge, Sverige og Finland fra 2023.

Overordnet tager samarbejdet udgangspunkt i tre mål, der er baseret på internationale principper om cirkulær økonomi:

  1. Inden 2030 skal alt tøj og tekstil fra danske virksomheder bestå af mindst 40 procent genanvendt materiale, herunder mindst 10 procent genanvendt direkte fra tekstilfibre.
  2. Der skal udarbejdes fælles cirkulære designkrav med henblik på, at tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb.
  3. En større del af omsætningen af tøj i Danmark skal komme fra gensalg, og tøj skal holdes i brug længst muligt.

Læs hele samarbejdsaftalen her.

Bliv en del af sektorsamarbejdet

Læs mere om projektet og tilmelding her.
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold