04.10.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Forslag om begrænsning af PFAS: Høring er nu slut

Den 6 måneders høringsperiode for EU’s PFAS restriktionsforslag er nu overstået. Nu skal kommissionen i gang med at gennemgå de historisk mange indsendte høringssvar.

Der er i alt indkommet mere end 5600 høringssvar til EU’s PFAS restriktionsforslag. Det gør høringen af PFAS-restriktionsforslaget til den største kemikalielovgivningshøring nogensinde med næsten 12 gange så mange svar, som der indkom ved høringen af EU’s kemikalieregulering REACH i 2006, der indtil nu har haft rekorden.

DI’s bidrag

DI indsendte et samlet høringssvar vedrørende produktionsudstyr, der således dækker produktionsvirksomheder på tværs af alle sektorer. Flere af de enkelte sektorer har ligeledes udarbejdet deres egne mere sektorspecifikke høringssvar.

Derudover har der været stor aktivitet hos DI’s medlemmer, hvor en del har bidraget til de svar, der er indsendt af de specifikke brancheorganisationer på EU-plan.

Næste Trin

Næste trin i processen er, at Risikovurderingskomitéen skriver en rapport på baggrund af de data, der dels allerede er anvendt i det fremsatte forslag - og dels indkommet som del af nogle af de 5600 høringssvar.

Parallelt hermed vil den socialøkonomiske komité, SEAC; udarbejde en rapport over konsekvenser for samfundet. SEACs rapport forventes at være færdig i slutningen af året, hvorefter der vil være en høringsperiode af rapporten.

På baggrund af de to rapporter og de indkomne høringssvar vil Kommissionen fremsætte et revideret forslag. Forslaget kan forventes fremsat ved en såkaldt delegeret retsakt, der ikke kræver egentlig politisk behandling, da der er tale om et bilag til REACH forordningen.

Tidslinje over den videre proces

25. marts – 25. september 2023

ECHA’s offentlige høring

Januar 2024

RACs og SEACs indstillinger forventes

1.       Kvartal 2024

2 måneders offentlig høring af SEACs første indstilling

April/maj 2024

SEACs endelige indstilling  

2025

Den Europæiske Kommission forventes at fremsætte forslag til PFAS restriktioner. Forslaget skal ikke behandles i parlamentet, men parlamentet har ret til indsigelser.  

2026

Publikation af PFAS restriktionerne som bilag til REACH forordningen forventes trykt i EU tidende. Herefter indtræder overgangsperioderne (pt. 18 måneder for alle anvendelser og 6 henholdsvis 12 yderligere år for visse specificerede anvendelser, hvor der ikke findes tilgængelige alternativer).

DI's høringssvar

Læs DI's høringssvar her.
Helle Westphal

Helle Westphal

Fagleder

  • Direkte +45 3377 3259
  • Mobil +45 2688 2052
  • E-mail hewe@di.dk

Relateret indhold