18.01.21 Skat og afgifter Høringssvar

Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning mv.

DI har 15. januar 2021 afgivet høringssvar til Skatteministeriet om et udkast til lovforslag om forhøjelse af grænsen for straksafskrivning mv., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften.

Læs DI's høringssvar her

Download i pdf-format

Relateret indhold