12.01.24 Skat og afgifter Høringssvar

Ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love

DI har 12. januar 2024 afgivet høringssvar til Skatteministeriet om udkast til lovforslag om særordningen for små virksomheder på momsområdet, justering af momsreglerne om leveringssted for visse virtuelt leverede ydelser, betalingsfrist for køb og indførsel af visse køretøjer, godtgørelse af dækningsafgift i chokoladeafgiftsloven, præcisering af krav om beholdningsregnskab ved løssalg af groftskåret røgtobak, bøder ved enkeltsalg af cigaretter og manglende beholdningsregnskab, justering af overgangsregler ved afgiftsforhøjelser for røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker, nulangivelse ved udbetaling af royalty til udlandet uden indeholdelse af kildeskat mv.

Læs DI's høringssvar

Download i pdf-format

Relateret indhold