Fratrædelsesgodtgørelse

For at en medarbejder kan få en fratrædelsesgodtgørelse skal en række punkter være opfyldt. F.eks. skal en timelønnet medarbejder have været ansat i 3, 6 eller 8 år, mens en funktionær skal have været ansat i 12 eller 17 år. Læs mere om dette og de andre krav her og under ofte stillede spørgsmål.

Både timelønnede og funktionærer kan have ret til en fratrædelsesgodtgørelse, der afhænger af længden af deres ansættelse.

Det er dog forskellige regelsæt, der gælder for de to grupper.

Timelønnede medarbejdere

Lang anciennitet giver ret til godtgørelse

Timelønnede medarbejdere dækket af en overenskomst har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat i 3, 6 eller 8 år.

Retten til fratrædelsesgodtgørelse skal give medarbejdere med længere anciennitet en højere grad af tryghed i ansættelsen.

Godtgørelsen til medarbejdere med 3 års anciennitet bliver beregnet på baggrund af medarbejderens månedsløn. Medarbejdere med 6 og 8 års anciennitet får henholdsvis 2 og 3 gange dette beløb.

Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for retten til godtgørelse.

Medarbejderen må ikke selv være skyld i opsigelsen

En medarbejder har kun ret til godtgørelse, hvis han er uden skyld i opsigelsen.

I skal altså ikke udbetale godtgørelse, hvis medarbejderen opsiges på grund af eksempelvis manglende performance eller egentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Sådan beregner I godtgørelsen

Under Industriens Overenskomst beregner I fratrædelsesgodtgørelsen ved at udregne forskellen på arbejdsløshedsdagpengene pr. måned og 85 % af medarbejderens løn. Lønnen udregnes på samme måde som løn under sygdom. Det vil sige på baggrund af den aftalte timeløn inklusiv faste tillæg og fritvalgsbidrag.

Fratrædelsesgodtgørelsen skal dog udgøre mindst 2.500 og maksimalt 15.000 kr.

Medarbejdere med 6 og 8 års anciennitet skal have beløbet ganget med 2 eller 3. 

Under de fleste andre overenskomster udgør fratrædelsesgodtgørelsen 5.000 kr., 10.000 kr. og 15.000 kr. for medarbejdere med henholdsvis 3, 6 og 8 års anciennitet. 

Funktionærer

Lang anciennitet giver ret til godtgørelse

Funktionærer har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat i 12 eller 17 år.

Det er en betingelse, at medarbejderen bliver opsagt og også faktisk fratræder sin stilling.

Godtgørelsen udgør 1 eller 3 måneders løn.

Fratrædelsesgodtgørelses-beregner

Klik her

Skabeloner

Skabelon til fratrædelsesaftale

Hent

Reglerne

Find reglerne om fratrædelsesgodtgørelse her:

Funktionærloven
For medlemmer

I dybden med

Få svar på, hvornår en medarbejder er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, hvornår retten til en fratrædelsesgodtgørelse frafalder, hvor meget fratrædelsesgodtgørelsen udgør og meget mere.

Artikel opdateret den 02.02.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter