Betaling under sygdom

Medarbejdere, der bliver syge, har i langt de fleste tilfælde ret til betaling under deres sygefravær. Det kan enten være løn eller sygedagpenge betalt af virksomheden eller kommunen.

Løn under sygdom til funktionærer og funktionærlignende medarbejdere

Funktionærer og nogle funktionærlignende medarbejdere har ret til fuld løn under sygdom. Det gælder, uanset hvor længe de har været ansat i virksomheden, og uanset hvor lang tid de er syge.

Regler for betaling under sygdom til timelønnede medarbejdere på overenskomst

Timelønnede medarbejdere har ret til løn under sygdom efter reglerne i den overenskomst, som vedkommende er omfattet af.

Som oftest skal medarbejdere have en bestemt anciennitet, før de har ret til løn fra virksomheden. Der kan ligeledes være forskellige anciennitetskrav, afhængig af om medarbejderen er fraværende på grund af sygdom eller en arbejdsskade.

Lønnen under sygdom er ikke nødvendigvis den samme som løn ved arbejde.

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst samt en række andre overenskomster skal have 6 måneders anciennitet, før de får ret til sygeløn.

Timelønnede medarbejdere, der ikke opfylder betingelserne i overenskomsten for at få sygeløn, kan have ret til sygedagpenge.

Regler for betaling af sygedagpenge

Medarbejdere, der ikke har ret til løn, kan have ret til sygedagpenge.

I skal betale sygedagpenge til medarbejdere i op 30 dage.

Det er dog en betingelse, at medarbejderen har været ansat i 8 uger og har arbejdet 74 timer i den periode.

Hvis medarbejderen ikke opfylder disse betingelser, eller hvis vedkommende er syg i mere end 30 dage, kan medarbejderen have ret til sygedagpenge udbetalt af kommunen.

Vejledninger

Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær

Hent

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent

Skabeloner

Sygefraværspolitik

Hent

Skabeloner

Skabelon til mulighedserklæring (star.dk)

Hent

Reglerne

Find reglerne om betaling under sygdom her:

Funktionærloven Sygedagpengeloven
For medlemmer

I dybden med betaling under sygdom

Få svar på, hvilken betaling medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, funktionærer og funktionærlignende medarbejdere skal have under sygdom.

Gå i dybden

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter