15.10.21

Opdateret med særlige ændringer

Vi har opdateret rådgivningen om betaling under sygdom.

Vi har redigeret og tilpasset teksten. Desuden har vi nedlagt den gamle side "I dybden med betaling under sygdom" og i stedet oprettet tre nye undersider, der går i dybden med svar på spørgsmål om betaling under sygdom for henholdsvis funktionærer/funktionærlignende medarbejdere, timelønnede på overenskomst og timelønnede uden overenskomst. Du finder links til de tre nye sider til højre på siden under "I dybden med"

Læs mere

Betaling under sygdom

Medarbejdere, der bliver syge, har i langt de fleste tilfælde ret til betaling under deres sygefravær. Det kan enten være løn eller sygedagpenge betalt af virksomheden eller kommunen.

Løn under sygdom til funktionærer og funktionærlignende medarbejdere

Funktionærer og nogle funktionærlignende medarbejdere har ret til fuld løn under sygdom. Det gælder, uanset hvor længe de har været ansat i virksomheden, og uanset hvor lang tid de er sygemeldte.

Regler for betaling under sygdom til timelønnede medarbejdere

Timelønnede kan have ret til betaling under sygdom, hvis det fremgår af deres ansættelseskontrakt eller den overenskomst, som de eventuelt er omfattet af.

Hvis timelønnede er omfattet af en overenskomst, skal de som oftest have opnået en bestemt anciennitet, før de har ret til sygeløn fra virksomheden. Anciennitetskravet kan variere fra overenskomst til overenskomst og afhængig af, om medarbejderen er fraværende på grund af sygdom eller en arbejdsskade.

Lønnen under sygdom er ikke nødvendigvis den samme som løn ved arbejde.

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst samt en række andre overenskomster skal have 6 måneders anciennitet, før de får ret til sygeløn. Såfremt der er tale om fravær grundet en arbejdsskade, er der dog intet anciennitetskrav på Industriens Overenskomst.

Timelønnede medarbejdere, der ikke opfylder betingelserne i overenskomsten for at få sygeløn, kan have ret til sygedagpenge.

Regler for betaling af sygedagpenge

Medarbejdere, der ikke har ret til løn under sygefravær, kan have ret til sygedagpenge.

I skal betale sygedagpenge til medarbejdere i op 30 dages uafbrudt sygefravær (arbejdsgiverperioden).

Det er dog en betingelse, at medarbejderen har været ansat hos jer i 8 uger og har arbejdet mindst 74 timer i den periode.

Hvis medarbejderen ikke opfylder disse betingelser, kan medarbejderen have ret til sygedagpenge udbetalt af kommunen. I sådan en situation har I ingen betalingsforpligtelse til medarbejderen.

Såfremt medarbejderen modtager sygeløn fra jer, og vedkommende er syg mere end 30 dage, kan I have ret til sygedagpengerefusion fra kommunen. 

Læs mere om refusion af sygedagpenge

 

Vejledninger

Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær

Hent

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent

Skabeloner

Sygefraværspolitik

Hent

Skabeloner

Skabelon til mulighedserklæring (star.dk)

Hent

Reglerne

Find reglerne om betaling under sygdom her:

Funktionærloven Sygedagpengeloven
For medlemmer

I dybden med betaling under sygdom

Få svar på, hvilken betaling medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, funktionærer og funktionærlignende medarbejdere skal have under sygdom.

Artikel opdateret den 15.10.21

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter